Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
2494

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 07.10.2023 na zasadnutí v Novej Dubnici.

Ovplyvňovanie študentstva a netransparentnosť správnych rád

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Opakovane žiada, aby vysoké školy prostredníctvom svojich zamestnancov a zamestnankýň nemanipulovali zástupcov študentstva v akademických samosprávnych orgánoch.
  2. Žiada, aby vysokoškolskí zamestnanci a zamestnankyne rokovali so študentskou obcou v súlade so všeobecne uznávanými etickými princípmi. 

Umelá inteligencia

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Žiada, aby využívanie generatívnej umelej inteligencie, bolo jasne komunikované a obsiahnuté vo vnútorných predpisoch vysokej školy a zdôrazňuje potrebu systematického vzdelávania o využití generatívnej umelej inteligencie a jej potenciálnych prínosoch a rizikách.
  2. Žiada, aby generatívne nástroje umelej inteligencie používané v oblasti terciárneho vzdelávania boli monitorované a podliehali prísnemu dohľadu a zabezpečeniu kvality, a to s dôrazom na transparentnosť a oznámenie ich použitia.
  3. Apeluje na reformovanie hodnotiacich procesov vzhľadom na možné využitie, ako aj zneužitie generatívnej umelej inteligencie.

Magnet pre talent

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Vyzýva nadchádzajúcu vládu, aby si problém odlivu mozgov a odchod mladých ľudí určila ako prioritu a nadviazala na snahu a prácu odchádzajúcej úradníckej vlády.
  2. Žiada, aby nadchádzajúca vláda zadefinovala konkrétne príčiny odchodu mladých ľudí na štúdium do zahraničia a systematicky pracovala na odstránení týchto príčin.

Zapojenie študentstva do rozhodovacích procesov pri implementácii novely VŠ zákona

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Žiada, aby vysoké školy aktívne zapájali študentstvo do všetkých rozhodovacích procesov, ktoré súvisia s implementovaním zmien obsiahnutých v novele VŠ zákona, objektívne, transparentne, zmysluplne a bez predchádzajúceho nátlaku zvolených zástupcov a zástupkýň.

Plagiátorstvo

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Dôrazne vyzýva verejne činné osoby k vyvodeniu osobnej morálnej zodpovednosti pri dodržiavaní akademickej integrity, a tak predstavovali pozitívny príklad pre študentstvo.

Odsúdenie útokov na zástupcov a zástupkyne ŠRVŠ

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. Kategoricky odmieta a odsudzuje útoky na svojich zástupcov a zástupkyne pri výkone ich demokraticky nadobudnutej funkcie v zmysle akejkoľvek politickej a ideologickej afinity.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here