Študentská samospráva

Študentská samospráva má v prostredí slovenských vysokých škôl významnú úlohu. Senátori vo fakultných a univerzitných akademických senátoch, ale i delegáti v Študentskej rade vysokých škôl sú volení študentmi. Ich úlohou je zastupovať záujmy študentskej akademickej obce na daných úrovniach. Každý senátor a delegát by si mal uvedomovať, že jeho mandát pochádza od študentov, preto sa im zodpovedá. Za najdôležitejšiu úlohu reprezentantov študentskej samosprávy považujeme budovanie záujmu študentov o dianie vo vysokoškolskom priestore.