Kvôli vám tu mladí ľudia nechcú študovať, vzdajte sa titulov! – odkazujú zástupcovia študentov a študentiek plagiátorom v politike

0
2249

Opakovane sme ako Študentská rada vysokých škôl upozorňovali na prípady politikov a političiek, ktorí získali svoje tituly nečestným spôsobom, čo vážne ohrozuje kvalitu a povesť vysokého školstva na Slovensku. Novela zákona o vysokých školách umožňuje vrátenie takýchto titulov, pričom na príslušný proces je potrebné podať oficiálne overený dokument, ktorý je adresovaný rektorovi alebo rektorke inštitúcie, kde bol daný titul udelený.

S ohľadom na potrebu čo najväčšej transparentnosti a dôveryhodnosti verejných osobností, ktoré ovplyvňujú spoločenské dianie našej krajiny, sme sa rozhodli opäť vyzvať Borisa Kollára, Igora Matoviča a Andreja Danka, aby sa vzdali svojich titulov. V minulosti sme uvedených pánov už vyzývali, aby tak učinili, no doposiaľ nedošlo k reflexii a patričnému nápravnému opatreniu ani u jedného z nich. 

Etika a dodržiavanie pravidiel v akademickom prostredí sú základnými princípmi, ktoré pomáhajú udržiavať integritu, dôveryhodnosť a kvalitu vzdelávacieho systému a prispievajú k vývoju charakterových vlastností a profesionálnych hodnôt u študentov a študentiek. Akademické prostredie je aj miestom, kde sa študenti a študentky pripravujú na budúce kariéry. Dodržiavanie etiky a pravidiel v tomto prostredí pomáha študentom a študentkám rozvíjať profesionálne hodnoty a správanie, ktoré budú potrebovať vo svojich budúcich profesionálnych životoch.

Po napísaní predlohy listu pánovi Dankovi sme sa rozhodli napísať predlohu aj pre pána Matoviča a Kollára, aby sme im uľahčili tento proces.

Veríme, že teraz im už nestojí v ceste naozaj nič a vyvodia zodpovednosť za svoje činy. 

S cieľom udržať dôveru verejnosti v našu demokratickú spoločnosť a v dôležité inštitúcie, ktoré udeľujú akademické tituly, sme sa rozhodli požiadať aj Branislava Gröhlinga, bývalého ministra školstva, vedy, výskumu a športu, aby poskytol dôkazy o legitímnom spôsobe, ako dosiahol svoje vysokoškolské kvalifikácie, nakoľko tak dodnes neurobil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here