Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
2620
VZ ŠRVŠ v Banskej Bystrici

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 8.10.2022 na zasadnutí v Banskej Bystrici. 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. zotrváva na požiadavkách k dofinancovaniu vysokých škôl tak, aby nemuselo dôjsť k ich zatvoreniu. 
  2. vyzýva vysoké školy, aby naďalej trvali na splnení všetkých troch požiadaviek vyslovených SRK a v prípade ich nesplnenia zatvorili brány vysokých škôl tak, ako deklarovali pri ich vznesení.
  3. žiada predstaviteľov vysokých škôl, aby jasne a v dostatočnom predstihu komunikovali študentom aktuálnu situáciu týkajúcu sa zatvorenia škôl k 17.11.2022.
  4. vyzýva vysoké školy, aby bolo zapojenie študentov v celom procese zmien štatútov vysokých škôl aktívne a nielen proformálne. Vysoké školy by mali vytvárať priaznivé podmienky na podporu kooperácie študentských zástupcov.
  5. deklaruje, že povinnosť študentov zabezpečovať občerstvenie pre štátnicové komisie je netolerovateľný prežitok. Vyzývame vysoké školy, aby vykonali kroky a tieto zvyky odstránili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here