Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
525

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 04.05.2024 na zasadnutí v Piešťanoch.

Študentská samospráva

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. povzbudzuje všetky študentky a študentov k aktívnej participácii v orgánoch akademickej samosprávy.  
  2. sa zaväzuje prispieť k zvyšovaniu povedomia študentiek a študentov o možnostiach participácie v orgánoch akademickej samosprávy, napríklad aj Manuálom študentskej samosprávy. 

Európske voľby

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. vyzýva všetky študentky a študentov k využitiu svojho volebného práva v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. 
  2. vyjadruje podporu iniciatíve Študentské voľby a vníma ju ako jeden zo spôsobov, ako podnecovať záujem mladých ľudí o spoločenské témy.

Whistleblowing na akademickej pôde

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. podporuje študentky a študentov, aby podávali podnety, pokiaľ zistia skutočnosti, ktoré sú v rozpore s akademickou etikou.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here