Delegáti ŠRVŠ 2021-2024

VZ ŠRVŠ

ZOZNÁM DELEGÁTOV ŠRVŠ 2021 – 2024:

Akadémia policajného zboru v Bratislave
○ Noel Lahdo
○ Daniel Majerský

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánikav Liptovskom Mikuláši
○ Samuel Svrček

Akadémia umení v Banskej Bystrici 
○ Matúš Polonec

Ekonomická univerzita v Bratislave
○ Tomáš Ďaďo
○ Alexandra Anna Floreková
○ Radka Kytková
○ Anna Prášilová

Paneurópska vysoká škola
○ Michael Kapusta

Prešovská univerzita v Prešove
○ Františka Blaščáková
○ Andrea Ferencová
○ Samuel Ivanič
○ Daniel Kamenský

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
○ Maroš Gergeľ
○ Stanislava Drotárová
○ Melina Korčok
○ Peter Watter

Slovenská technická univerzita v Bratislave
○ Andrej Dorušinec
○ Martin Pukanec
○ Izabela Trepáčová
○ Milan Švolík

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
○ Radoslav Heriban

Technická univerzita v Košiciach    
○ Viktória Adamkovičová
○ Tomáš Andrejdes
○ Vincent Orlovský
○ Kristína Pramuková
○ Silvia Palgutová
○ Dominik Keresteš

Technická univerzita vo Zvolene
○ Alex Bumbera
○ Tamara Filová
○ Michal Mitz

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
○ Matúš Lukačka

Trnavská univerzita v Trnave
○ Daniela Hrušovská
○ Nicole Makóová
○ Alexandra Maruniaková

Univerzita J. Selyeho
○ František Maczik
○ Adrián Žemlička

Univerzita Komenského v Bratislave
○ Patrik Prístupný
○ Dominika Nádaská
○ Simona Luptáková
○ Miroslav Malinovský
○ Juraj Kamenský
○ Michal Mazur
○ Šimon Gabčo
○ Matej Chudý
○ Vendelín Michal Hozzánk
○ Zuzana Hozlárová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
○ Jakub Bodorík
○ Štefan Mikla
○ Lucia Spodniaková
○ Marek Vojtko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
○ Denis Dulovics
○ Agáta Kalafusová
○ Armand Majer
○ Matej Šuránek

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
○ Daniel Belluš
○ Martin Duránik
○ Magdalena Pakula
○ Róbert Pipta
○ Ester Tomajková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
○ Laura Blažíčková
○ Miloš Marcinčák

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
○ Simona Jakubčíková
○ Mária Turčanová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
○ Celestína Minichová

Žilinská univerzita v Žiline
○ Barbora Blahová
○ Alexandra Ciesarová
○ Kristián Hockicko
○ Paula Höhrová

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
○ Tomáš Čorej
○ Paulína Miklová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
○ Nina Kališová
○ Matej Kubák
○ Karin Lepetová
○ Peter Vojtík

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
○  

 

 

(Aktualizované dňa 02.03.2024 – Maroš Gergeľ podpredseda ŠRVŠ)