Mapovanie študentských organizácií na Slovensku

Študentská rada vysokých škôl zmapovala študentské organizácie na Slovensku. Študentské organizácie, spolky, združenia jasne ukazujú svoju dôležitosť pri formovaní, vývoji a výchovy mladého človeka. Taktiež sú najzastúpenejšími mládežníckymi organizáciami na Slovensku, ktoré sa venujú mládeži vo veku od 15 do 30 rokov.

Interaktívna mapa

ŠRVŠ sa pre prezentovanie výsledkov rozhodla využiť interaktívnu mapu. V danej mape si môžete vyhľadať študentské organizácie, prečítať krátky popis činnosti, nájsť kontakt na organizáciu či jej sociálne siete.

Stačí kliknúť v ľavom hornom rohu na tlačidlo vysunutia bočného panelu. V ňom sú organizácie zoradené podľa krajov. V prípade celoslovenských organizácií a univerzít s väčším počtom organizácií nájdete vlastnú kategóriu. Táto mapa by mala zjednodušiť možnosti prepojenia študentských organizácii na Slovensku.

Zber dát

Dáta boli zbierané pomocou online formulára počas roku 2020. Pre pridanie vašej organizácie do interaktívnej mapy je potrebné vyplniť priložený dotazník. Mapu na pravidelnej báze aktualizujeme.