#MÔJINTRÁK

ŠRVŠ navštívila a zmapovala väčšinu priestorov vysokoškolských internátov na Slovensku, čoho výsledkom je výstava pod názvom #môjintrák, ktorá prebieha od 6. do 15.10.2020 v priestoroch Hviezdoslavovho námestia v Bratislave, ako aj publikácia s názvom #môjintrák – ako žijú vysokoškoláci v roku 2020 , ktorá zachytáva stav bývania študentov na Slovensku.

Výstava #môjintrák

Ubytovanie vysokoškolákov je desaťročia ignorovanou témou, pričom za ten čas sa nám internáty začali doslova rozpadávať. Rozpadajú sa balkóny, praská potrubie, vietor vyvracia okná, rozťahuje sa pleseň v sprchách. Prvá finančná injekcia štátu vo výške 50 miliónov eur padla na odstránenie časti havarijných stavov. Ale to nestačí.

Študentská rada vysokých škôl zmapovala stav väčšiny vysokoškolských internátov, pričom sa primárne zamerala na priestory zrekonštruované z balíka 50 miliónov eur v roku 2018,  ako aj na stále nevyhovujúce priestory. Niektoré internáty pritom stále viac pripomínajú zrúcaniny s nevyhovujúcim hygienickým a sociálnym zariadením, ako priestory, kde by sa mal vysokoškolák pripravovať na výučbu. Aj tento fakt – nevyhovujúce ubytovanie –  spôsobuje, že mladí ľudia sa rozhodnú ísť radšej študovať do Českej republiky, kde majú vo väčšine prípadov lepšie vybavenie. Ak chceme presvedčiť mladých ľudí, aby zostali na Slovensku, je potrebné investovať do študentského bývania.

Kniha #môjintrák – ako žijú vysokoškoláci v roku 2020

Veľká časť internátov je stále v katastrofálnom stave, čo je jedným z dôvodov, že mladí ľudia uprednostňujú štúdium v zahraničí. Vysokoškolák by sa mal sústrediť na štúdium a nie na uzatváranie stávok so spolubývajúcimi, či ho skôr zavalí okno alebo vytopí voda. 
Nemali by sme ani zabudnúť ani na pandemickú situáciu, ktorá o to viac postihuje nepripravených. Priestory, ktoré sotva spĺňajú hygienické štandardy, koncentrujú na malej ploche tisícky študentov, predstavujú skvelé podmienky na šírenie vírusov.
ŠRVŠ preto pripravila túto stručnú publikáciu, ktorej cieľom je študentom, ako aj širokej verejnosti priblížiť, ako sa niektoré internáty podarilo úspešne zrekonštruovať a ako časť z nich ešte stále čaká na finančné prostriedky* – internáty nie sú čierna diera. 
Slovensko má príležitosť na čerpanie európskych financií, ktoré je možné využiť aj na rekonštrukcie vysokoškolských internátov. Využime ju a dokážme mladým ľuďom, že sú pre spoločnosť prioritou.

*publikácia nemá ambíciu mapovať presný stav alebo pomer zrekonštruovaných a nezrekonštruovaných priestorov.

Pod textom si môžete prezrieť celú knihu #môjintrák v PDF.