ISIC – študentská karta

ISIC (Internal Student Identity Card) je preukaz študenta, ktorý slúži na identifikáciu študenta príslušnej vysokej školy a univerzity. Obsahuje bezkontaktný čip, ktorý umožňuje využitie na rôzne funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc alebo aplikácia stravovacích systémov. Študenti po ukončení II. stupňa resp po dovŕšení 26 roku, nemajú nárok na zľavnené polovičné cestovné v autobusoch, mestskú hromadnú dopravu ani vlaky zadarmo. Študenti III. stupňa v Bratislave nemôžu využívať ISIC ani ako kartu na nákup električenky na MHD. Platí, že študentské karty sú akceptované jedine, ak je na nich predĺžená platnosť na zľavu, a teda držiteľ si môže na svoju študentskú kartu zakúpiť zľavnený predplatný cestovný lístok. Jediný dopravca poskytujúci zľavu na prepravu študentov je RegioJet, bližšie info viď na  stránke RegioJetu.

Členský poplatok za licenciu (prolongačná známka) ISIC je 10 € a tvorí len časť ceny univerzitného preukazu, túto licenciu si študent môže, ale nemusí zakúpiť nakoľko ide len o komerčnú zľavu. Konečnú cenu si každá vysoká škola/univerzita určuje individuálne, pričom táto cena zahŕňa výrobu preukazu s bezkontaktným čipom, tlač, personalizáciu a pod.