Contact

Kontakt na nás

e-mail: srvs@srvs.sk

Podpredseda ŠRVŠ pre akademické záležitosti
je momentálne poverený úlohami a oprávneniami Predsedu ŠRVŠ

Podpredseda pre vzťahy s verejnosťou
Maroš Gergeľ
maros.gergel@srvs.sk

Podpredseda pre akademické záležitosti
Miroslav Malinovský
miroslav.malinovsky@srvs.sk

Podpredseda pre mládež a šport
Marek Vojtko
marek.vojtko@srvs.sk

Podpredseda pre vnútorné záležitosti
Patrik Prístupny
patrik.pristupny@srvs.sk

Podpredsedníčka pre zahraničné záležitosti a medzinárodnú spoluprácu
Viktória Adamkovičová
viktoria.adamkovicova@srvs.sk

Podpredsedníčka pre zabezpečovanie kvality
Paula Höhrová
paula.hohrova@srvs.sk

Podpredseda pre doktorandské štúdium
Matej Šuránek
matej.suranek@srvs.sk

Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti
Lucia Spodniaková
lucia.spodniakova@srvs.sk

Tu nás nájdeš

social media

Naše sociálne siete

Sleduj aktuálnu situáciu vo vysokom školstve z pohľadu študentov.

Facebook


Instagram