Delegáti ŠRVŠ 2021-2024

 

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Noel Lahdo
Daniel Majerský

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Matúš Polonec

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tomáš Ďaďo
Alexandra Anna Floreková
Radka Kytková
Anna Prášilová

Paneurópska vysoká škola
Michael Kapusta

Prešovská univerzita v Prešove
Františka Blaščáková
Andrea Ferencová
Stanislav Horník
Samuel Ivanič
Daniel Kamenský
Martin Makara

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stanislava Drotárová
Maroš Gergeľ
Melina Korčok
Peter Watter

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Andrej Dorušinec
Júlia Kubalcová
Martin Pukanec
Izabela Trepáčová
Milan Švolík

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Radoslav Heriban

Technická univerzita v Košiciach    
Viktória Adamkovičová
Tomáš Andrejdes
Vincent Orlovský
Kristína Pramuková
Silvia Palgutová

Technická univerzita vo Zvolene
Alex Bumbera
Tamara Filová
Michal Mitz

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Jaroslav Belás
Matúš Lukačka
Erika Slováková

Trnavská univerzita v Trnave
Daniela Hrušovská
Nicole Makóová
Alexandra Maruniaková

Univerzita J. Selyeho
František Maczik
Adrián Žemlička

Univerzita Komenského v Bratislave
Zuzana Hozlárová
Matej Chudý
Simona Luptáková
Miroslav Malinovský
Michal Mazur
Dominika Nádaská
Patrik Prístupný

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jakub Bodorík
Radoslav Kosťuň
Štefan Mikla
Lucia Spodniaková
Marek Vojtko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Denis Dulovics
Agáta Kalafusová
Armand Majer
Matej Šuránek

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Daniel Belluš
Martin Duránik
Magdalena Pakula
Róbert Pipta
Ester Tomajková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Laura Blažíčková
Miloš Marcinčák

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Simona Jakubčíková
Mária Turčanová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Celestína Minichová

Žilinská univerzita v Žiline
Barbora Blahová
Alexandra Ciesarová
Kristián Hockicko
Paula Höhrová
Adam Škrváň

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Tomáš Čorej
Paulína Miklová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nina Kališová
Matej Kubák
Karin Lepetová
Peter Vojtík

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom