Legislatíva

Zákon o vysokých školách

Zákon o Fonde na podporu vzdelávania

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií

Nariadenie vlády o Akreditačnej komisii

Legislatíva