Vysokoškolské internáty sľúbené financie nedostali, rekonštrukcie to brzdí. O dodržanie sľubu žiadajú študenti spolu s rektormi.

0
3700
Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny (foto Vladimír Kuric)
Vysokoškolské mesto Ľ.Štúra - Mlyny (foto Vladimír Kuric)

Spoločné stretnutie zástupcov Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) a riaditeľov vysokoškolských študentských domovov, ktoré sa konalo 25. –  26.11.2019 v Banskej Bystrici ukázalo, že väčšina univerzít sľúbené finančné prostriedky na rekonštrukcie internátov dodnes nedostala v plnej výške. Sľub, ktorý dal ešte bývalý premiér Fico v roku 2015, a na ktorého realizáciu čakali univerzity až do roku 2018, dodnes nebol splnený.

Na spoločnom zasadnutí ŠRVŠ a riaditeľov študentských domovov prezentovali riaditelia doterajšie rekonštrukčné práce ako aj projekty, ktoré majú v pláne realizovať pre zvýšenie komfortu študentov a zmodernizovanie prevádzky internátov. Slovenská rektorská konferencia (SRK) vyčíslila pred rokmi modernizačný dlh internátov vo výške 300 miliónov eur. Teraz rektori žiadajú ministerku školstva, aby poskytla univerzitám aspoň sľúbených 50 miliónov eur. Vyplýva to priamo z uznesenia SRK č. 10 z 90. zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 08.11:2019 vo Zvolene.

Ministerstvá sa vyhovárajú na pomalé čerpanie univerzít. Je však potrebné poukázať na to, že mnoho projektov čaká na zelenú formou finančnej garancie. Sme presvedčení, že keby bola úprimná snaha zo strany ministerstva financií peniaze pustiť, univerzity by dokázali pružnejšie reagovať na potreby študentov a zrýchliť potrebné rekonštrukcie.“ uviedla podpredsedníčka ŠRVŠ pre sociálne záležitosti Viktória Jakubovičová. 

Kvôli meškajúcej príprave verejného obstarávania na najväčšom internátnom komplexe v Bratislave sa však držia financie, ktoré by univerzita mohla využiť na iné práce. „Z dohodnutých 14 miliónov eur sme dostali len cca 3,1 milióna eur. EUR, ktoré však boli účelovo viazané na komplexnú rekonštrukciu Internátu Ľ. Štúra – Výškového bloku „B“. Táto viazanosť však brzdí ďalšie plánované práce. Vysokým školám by viac pomohlo, ak by alokované prostriedky neboli viazané na špecifikovaný, konkrétny účel, ale boli poskytnuté na účel rekonštrukcie internátov v správe vysokých škôl všeobecne. Takto definovaný účel by pomohol vysokým školám efektívnejšie čerpať peniaze aj priebežne, čím by vysoké školy boli schopné vykonať potrebné práce pre modernizáciu internátov a zvýšenia komfortu ubytovaných študentov.“poznamenal Róbert Zsembera, bývalý dočasne poverený funkciou riadiť VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

Bývalý predseda ŠRVŠ Lovász poukazuje, že na podobný scenár upozorňovala ŠRVŠ priamo ministerku školstva a predsedu školského výboru Petráka (SMER) už pred rokom. Vtedy ŠRVŠ žiadala aby financie pre internáty garantovali v rozpočte. „Univerzity sa potrebujú na veľké rekonštrukcie pripraviť. Ani vtedy, ani teraz nežiadajú o financie pre luxus, ale pre časť nutných rekonštrukcií na odstránenie havarijných stavov a skvalitnenie komfortu pre študentov. Okolité krajiny investujú milióny do ubytovania pre študentov, kým my nie sme schopní dôverovať univerzitám a poskytnúť im sľúbené financie ani po 3 rokoch. Takýto scenár len prehlbuje nedôveru študentov v akékoľvek zmeny.

Mnohí riaditelia avizovali, že majú zazmluvnené projekty už nad rámec poskytnutej dotácie a ďalšie projekty čakajú na finančnú garanciu. Nechápu, prečo sa financie zadržiavajú aj v prípadoch, kedy sú univerzity pripravené rekonštruovať. 

Našim jediným cieľom je poskytnúť študentom dôstojné ubytovanie, za ktoré sa nemusia hanbiť. Boli by sme radi, keby sme videli súčinnosť manažmentu univerzít a ministerstiev namiesto komplikácií a zadržiavania financií. Univerzity sú schopné čerpať, napriek tomu sa k nim financie nedostali. Pýtame sa prečo?“ uviedla Jakubovičová a dodala, že sa plánujú stretnúť s rektormi a kvestormi, aby spolu pripravili prehľad plánovaných rekonštrukcií.

Študentská rada vysokých škôl taktiež požiadala ministerstvo financií a ministerstvo školstva o stretnutie, účelom ktorého by malo byť dosiahnutie spoločnej dohody na ďalšom postupe, aby bol sľub daný takmer pred 5 rokmi v plnej miere dodržaný. 

V Bratislave 06.12.2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here