Študenti a kvalita

Sociálne dištancovanie spôsobené COVID-19 motivovalo ŠRVŠ začať pravidelné stredajšie webináre o zabezpečovaní kvality. Nové webináre naživo každú stredu o 16:30 na Facebooku ŠRVŠ.

Webinár #1 – zmeny v systéme akreditácie

Prvý webinár o zabepečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, sa venuje novému systému akreditácii. Ide o prvý zo série webinárov na túto tému, kde sa rozprávame, čo táto zmena znamená pre študentov, ako sa môžete zapojiť a prečo to vlastne bolo potrebné. Webinár vedie Peter Kováč, podpredseda pre zabezpečovanie kvality a Matej Bílik, podpredseda pre zahraničie. Rozprávajú sa s hosťom Bálintom Lovászom, členom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ.

Webinár #2 – Európske štandardy a usmernenia (ESG 2015) vnútorné systémy zabezpečovanie kvality

Po tom, ako sme si vysvetlili prečo a ako sa mení systém akreditácie, sa bližšie pozrieme na prvú časť európskych štandardov (ESG 2015), ktoré sú zamerané na vnútorné systémy kvality. Webinár vedie Peter Kováč, podpredseda pre zabezpečovanie kvality a Matej Bílik, podpredseda pre zahraničie. Hosťom je opäť Bálint Lovász, člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ.

Webinár #3 – Európske štandardy a usmernenia (ESG 2015) externé systémy zabezpečovania kvality

Tretí webinár sa bližšie pozerá na druhú časť európskych štandardov, ktoré sú zamerané na externé zabezpečovanie kvality. Webinár vedie Peter Kováč, podpredseda pre zabezpečovanie kvality a Matej Bílik, podpredseda pre zahraničie. Hosťom bol opäť Bálint Lovász, člen výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ.

Webinár #4 – kvalitné dištančné vzdelávanie

V situácií, kedy pandémia ovplyvňuje život každého jedného z nás, vrátane študentov, sme sa rozhodli venovať náš webinár e-learningu a kvalite dištančnej výučby. Webinár vedie Peter Kováč, podpredseda pre zabezpečovanie kvality a Matej Bílik, podpredseda pre zahraničie. Špeciálnym hosťom bol Adam Gajek, bývalý prezident Európskej študentskej únie (ESU). Veľká časť webináru je v angličtine, titulky budú pridané v krátkom čase.

Webinár #5 – kvalita doktorandského štúdia a výskumnej činosti

V piatej epizóde sme sa zamerali na zabezpečovanie kvality z pohľadu študentov 3. stupňa štúdia – doktorandov. Taktiež sme si priblížili kritériá kvality výskumnej činnosti. Webinár vedie Peter Kováč, podpredseda pre zabezpečovanie kvality a Matej Bílik, podpredseda pre zahraničie. Špeciálnou hosťkou bola Róberta Slezáková, podpredsedníčka Študentskej rady vysokých škôl pre doktorandské štúdium.