Študentská rada vysokých škôl ocenila najlepšie študentské organizácie za rok 2023!

0
279

Dňa 19. júna 2024 boli odovzdané ocenenia pre najlepšie študentské organizácie za rok 2023. Tieto ocenenia sú výsledkom komplexného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňoval úroveň angažovanosti, dosiahnuté výsledky, či vplyv organizácií a projektov.

Vyzdvihnutý bol význam pokračovania v uznávaní práce študentských organizácií a ľudí, ktorí s nadšením pracujú na dosahovaní pozitívnych zmien nielen vo svojom študentskom prostredí, ale aj v širšej spoločnosti. Zdôraznená bola tiež potreba vytvárať vhodné podmienky pre aktivity predmetných organizácií a dbať na ich potreby a motiváciu.

V kategórií národných študentských organizácií zvíťazila Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie. V kategórií celouniverzitných študentských organizácií sa stal víťazom Študentský parlament Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V kategóriách fakultných študentských organizácií bolo ocenenie odovzdané organizáciám CHEM – spolok študentov (STU), Naša Právnicka (TRUNI) a Martinský klub medikov (UK).

Mgr. Marek Vojtko (podpredseda Študentskej rady vysokých škôl): „Toto ocenenie je pre všetkých veľkým povzbudením a pripomienkou, že každý krok a každý projekt môže mať skutočný dopad na životy ľudí v našom okolí. Je to pripomenutie, že dobrovoľníctvo a pomoc druhým prináša pre človeka veľké obohatenie”

Ocenenie študentskej angažovanosti je podporené a hodnotené Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Slovenskou rektorskou konferenciou, Radou vysokých škôl a Radou mládeže Slovenska. Študentská rada vysokých škôl vyjadruje úprimnú vďaku všetkým partnerom za ich dôležitý prínos v oblasti rozvoja študentského života.

Mgr. art. Eva Novotná (Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR): “Vážime si, že ocenenie ako Študentská organizácia roka na Slovensku existuje a že pomáha tvoriť prostredie, v ktorom sa študentky a študenti môžu cítiť motivovane a angažovať sa v prospech iných.” V oceňovaní bude ŠRVŠ pokračovať aj o rok tretím ročníkom Študentskej organizácie roka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here