Tlačová správa: Študenti zásadne odmietajú politický vplyv na akademickej pôde

0
2868

Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší zastupiteľský orgán študentstva na Slovensku so znepokojením reaguje na nedávne udalosti týkajúce sa Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Prípad Miroslava Suju, ktorý podľa všetkého neplní rovnaké podmienky štúdia ako ostatní študenti a študentky, jasne ilustruje problém politického ovplyvňovania a konfliktu záujmov v akademickom prostredí.

Sme presvedčení, že vysokoškolské inštitúcie by mali byť miestom nezávislého vzdelávania a výskumu, kde sa kladú dôraz na objektívnosť, kritické myslenie a odbornú integritu. Tento prípad však vyvoláva vážne otázky o tom, či sú dané zásady dodržiavané. Študenti a študentky, ktorí investujú svoj čas a energiu do získavania kvalitného vzdelania, majú právo na transparentné a nezaujaté vzdelávanie.

Okrem toho skutočnosť, že prorektor, ktorý v minulosti kandidoval za stranu Republika v komunálnych voľbách, je školiteľom Miroslava Suju, naznačuje pravdepodobný konflikt záujmov a ohrozenie nezávislosti akademického hodnotenia.

ŠRVŠ žiada dôkladné preskúmanie opísanej situácie zo strany univerzitných orgánov a jej vyriešenie, čo by zabezpečí dodržiavanie etických a odborných noriem v akademickom prostredí. Zároveň žiadame, aby sa vedenie TUZVO zameralo na vytvorenie politicky nezávislého a transparentného prostredia, v ktorom sa študentom a zamestnancom zaručí skutočná sloboda výskumu a vzdelávania. Je nevyhnutné, aby sa vysokoškolské inštitúcie vrátili k základným hodnotám ideologicky nezávadného vzdelávania, bez možnosti ovplyvňovania či zvýhodňovania vybraných jednotlivcov.

“Neustále počúvame o nízkej kvalite vysokoškolského štúdia na Slovensku a o tom, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Ak vysoké školy nepreukážu mladým ľuďom dôveryhodný záväzok voči transparentnosti a spravodlivým postupom, nemusí byť prekvapujúce, že niektorí najschopnejší jedinci nájdu cestu do zahraničia, čo môže mať vplyv na kvalitu vysokých škôl na Slovensku. V minulosti to bola práve akademická pôda, ktorá sa vedela voči fašistom ohradiť. Veríme, že prípad na Technickej univerzite vo Zvolene nebude výnimkou,” dodala predsedníčka ŠRVŠ, Zuzana Hozlárová.

Ak túžime po kvalitných vysokých školách spĺňajúce európske štandardy, nesmieme tolerovať situácie, ktoré oslabujú základné hodnoty slušnosti a spravodlivosti. Keď sa takéto udalosti odohrávajú na inštitúcii, ktorej rektor mal v minulosti vedúce postavenie v akademickej oblasti, ktorý jemomentálne stále jeho vplyvnou súčasťou, vyvstávajú vážne otázky o budúcnosti a kvalite vzdelávania na celom Slovensku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here