Home 2015

Yearly Archives: 2015

Európska študentská únia otvorila diskusiu ohľadom budúcnosti Bolonského procesu na konferencii...

Študentská rada vysokých škôl je už dlhoročným aktívnym členom Európskej študentskej únie (ESU). Naša delegácia v zložení Frencien Bauer, tajomník pre zahraničie, a Nikola Lehotská, členka...