VZ ŠRVŠ v Banskej Bystrici

Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 8.10.2022 na zasadnutí v Banskej Bystrici.  Valné zhromaždenie ŠRVŠ: zotrváva na požiadavkách k dofinancovaniu vysokých škôl...

Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠdňa 11.02.2024 na zasadnutí v Novej Dubnici. Študentské domovy Valné zhromaždenie ŠRVŠ:  Vyzýva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej...

Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Valné zhromaždenie ŠRVŠ ako najvyšší orgán ŠRVŠ prijalo nasledovné uznesenia.Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 1. bezpodmienečne presadzuje, aby v prípade zmeny spôsobu výberu/voľby kandidáta na rektora mala naďalej rozhodujúce slovo akademická obec, či už...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 09.12.2023 na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši. Akademické senáty Valné zhromaždenie ŠRVŠ: