ŠRVŠ prijalo uznesenia k pripravovanej zmene zákona

0
28234
zdroj: SITA/ Branislav Bibel

Valné zhromaždenie ŠRVŠ ako najvyšší orgán ŠRVŠ prijalo, v súvislosti s pripravovanými zmenami v zákone o vysokých školách nasledovné uznesenia. 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

  1. oceňuje snahu ministerstva školstva pristúpiť k reforme vysokoškolského zákona. 
  2. vníma negatívne, že do prípravy novely vysokoškolského zákona neboli pozvaní študenti a zástupcovia vysokoškolských reprezentácii. Vyzývame ministerstvo školstva k organizácii širokej odbornej diskusie k pripravovaným zmenám. 
  3. oceňuje navrhované zavedenie funkčných miest profesorov a docentov.
  4. je znepokojené s navrhovanou úpravou postavenia a skladby správnej rady, ktorá otvára možnosť politizácie akademickej pôdy. Navrhuje, aby členmi správnej rady mohli byť len politicky neaktívne osoby, ktorých výber, ako aj odvolanie by malo byť upravené tak, aby nemohlo prichádzať k svojvoľnej výmene členov a prichádzalo k výberu len členov, ktorých odbornosť prispeje k skvalitneniu vysokej školy.
  5. považuje navrhovanú vedecko-pedagogickú radu fakulty za nedomyslenú úpravu, ktorá nedáva dostatočný priestor študentom ako aj zamestnancom podieľať sa na spravovaní fakulty. 
  6. podporuje návrh Predsedníctva ŠRVŠ na zriadenie študentského samosprávneho orgánu na úrovni fakúlt, ktorý by zastupoval záujmy študentov a bol by vhodne zapojený do spravovania fakulty.
  7. odmieta zmenu financovania reprezentácii, navrhovaná úprava by bola pre fungovanie Študentskej rady vysokých škôl likvidačná. (poznámka: Tento novelizačný bod v najnovšom návrhu novely nie je)
  8. považuje za dôležité, aby pri obsadzovaní vedúcich pozícii (rektora, dekana) bol dôraz na výberovom konaní a verejnej súťaži, ktoré spoločne organizujú relevantné orgány akademickej samosprávy (správna rada, rektor, akademický senát alebo akademický orgán fakulty). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here