Tlačová správa: Odmietame nečestné praktiky vo vysokom školstve

0
2176
Zdroj obrázka: Alexandra Boškovičová, Pravda

Študentská rada vysokých škôl so zhrozením sleduje odhalenia posledných týždňov, ktoré poukazujú na nedostatky vysokoškolského systému. Zabudli sme budovať kultúru akademického bádania, ktoré má byť založené na úprimnej snahe spoznávať a nechali sme priestor ľuďom, ktorí tento systém zneužili na jednoduché nadobudnutie titulu a spoločenského statusu. Principiálne odsudzujeme včerajšie výroky predsedu vlády o tom, že sa mu nechcelo písať vlastnú prácu samostatne a ako si ani nepamätá ako prácu tvoril. Predseda vlády podľa vlastných slov bojuje proti korupcií a za lepšie Slovensko a pritom sa nevie sám slušne správať voči zástupcom médií, ktoré poukazujú na podobné praktiky, aké on ešte pred časom sám odsudzoval.  

V prípade všetkých troch čelných predstaviteľov novej vlády ide o pochybenia, ktoré odhaľujú nedostatky pri zadávaní prác, slabú prácu so zdrojmi a nedostatočné vzdelávanie o správnom citovaní. Zlyhal študent, ktorý takúto prácu odovzdal, zlyhal školiteľ a oponent, ale zlyhal aj systém, ktorý takúto prácu nechal prejsť. Ako študentská reprezentácia musíme takéto konania odsúdiť a očakávame od politikov, že sa dištancujú od týchto praktík. Politici by mali byť príkladom slušnosti a morálnosti pre nás študentov a všetkých občanov, preto nám aj chýba jasné vyvodenie politickej zodpovednosti, aj keď ide o pochybenia, ktoré sa udialo dávnejšie. Zodpovednosť leží aj na pleciach samotných univerzít, preto vyzývame Univerzitu Komenského v Bratislave, aby prešetrila záverečnú prácu premiéra Matoviča, tak ako to urobila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v prípade Andreja Danka. 

Na väčšiu reformu vysokých škôl čakáme od roku 2002. Pred dvoma rokmi sa podarilo začať túto reformu zmenami v akreditáciách, ktorá začína viac odzrkadľovať európske štandardy a ich kvalitu, ktorú raz chceme mať aj na slovenských vysokých školách. Veríme, že najbližšie mesiace nám ukážu, že to bol krok správnym smerom. Reforma vysokých škôl ale nekončí pri akreditáciách, je potrebné upraviť legislatívny rámec a taktiež financiami motivovať vysoké školy, aby sa stali skutočným centrom vzdelania, poznania a občianskeho života. Vysoké školy by tak dostali väčší priestor sa diverzifikovať podľa svojho poslania, zamerania a potrieb ich okolia, či slovenských priorít. 

Študentská rada vysokých škôl pozýva predsedu vlády ako aj ministra školstva k spoločnej diskusii o budúcnosti vysokého školstva na Slovensku. Sme pripravení hájiť záujmy študentov a byť plnou súčasťou kľúčovej reformy Vlády SR.

V Bratislave 23.7.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here