Poľská organizácia zastrešujúca študentov v Európe.

Polish Students Association