Poľský študentský parlament je nezávislou organizáciou, ktorá je oficiálnym hlasom študentskej komunity.

Students´ Parliament of Poland