Študentské parlamenty

Študentský parlament Ekonomickej univerzity, o.z.

ŠP EU v Bratislave aktívne spolupracuje s vedením univerzity, zastupuje študentov v rôznych celouniverzitných komisiách a vytvára podmienky na organizovanie voľnočasových aktivít pre študentov univerzity. Tak formálneho charakteru ako sú rôzne diskusie, workshopy ako i menej formálneho charakteru ako je Beánia, Beh, Bál, Lámavica a podobné. Rovnako sa snaží prinášať aktuálne informácie, odpovedať a reflektovať na potreby študentov vo vzťahu k vedeniu univerzity a jej jednotlivým súčastiam. V súčasnosti sa zameriava aj na organizáciu podporných ECO aktivít a nadviazanie spolupráce medzi jednotlivými zamestnávateľmi v oblasti uplatnenia absolventov univerzity.

Študentský parlament Fakulty medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave

Členmi Študentského parlamentu sú jednotliví zástupcovia z každého ročníka FMV, ktorí chcú produktívne a v prospech študentov FMV využiť svoj voľný čas. Medzi hlavné činnosti patrí:
– riešenie problémov, pripomienok a návrhov s vedením fakulty,
– informovanie študentov o udalostiach na fakulte a univerzite,
– organizácia študentských zábavno/diskusných akcií (Face2Face, Mystery Hunt, Queez),
– organizácia celouniverzitných akcii (Beánia, Lámavica)
– rozdeľovanie ubytovania