Letné medzinárodné školenie študentských expertov na kvalitu

Trvanie a miesto: 4. – 7. júl 2022, Budapešť
Prihlasovanie: 24. júna 2022, do 22:00 vo formulári nižšie.

Pozývame študentov a študentky na letné medzinárodné školenie študentských expertov na kvalitu a jej zabezpečovanie na vysokých školách. Školenie organizuje Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), v spolupráci s Maďarskou študentskou úniou (HÖOK), Európskou študentskou úniou (ESU) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA). V roku 2018 bol na Slovensku prijatý nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl, ktorý umožňuje väčšiu participáciu nás, študentov.

V roku 2020 prebehli prvé akreditácie študijných programov už za účasti študentov. V týchto mesiacoch vysoké školy zosúlaďujú svoje vnútorné systémy zabezpečovania kvality a schvaľujú svoje študijné programy v súlade s novými štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – v tomto procese majú byť už podľa požiadaviek štandardov zapojení na vysokých školách mnohí študenti a študentky.

Cieľom školenia je okrem poskytnutia nových poznatkov, prezentovania dobrých príkladov z praxe či získania medzinárodného prehľadu aj zdieľanie skúseností medzi účastníkmi a spoločné diskusie o prebiehajúcich procesoch v krajinách účastníkov. Na podujatí budú diskutovať, prednášať a viesť workshopy zástupcovia Slovenskej a Maďarskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, Európskej študentskej únie, ENQA, domáci experti na kvalitu a študentskí experti zo študentských organizácií. 

Na školenie sa môže prihlásiť každý študent slovenskej vysokej školy, ktorý má záujem sa vzdelávať a podieľať na procesoch zabezpečovania kvality. Školenie má kapacitu 40 študentov zo Slovenska. Výhodou je znalosť angličtiny, predošlé skúsenosti alebo znalosti v oblasti zabezpečovania kvality. Snažíme sa zasiahnuť čo najširšie spektrum študentov, rôznych škôl, odborov, programov a stupňov, preto budú tieto parametre zohľadnené pri výbere účastníkov v prípade väčšieho záujmu.

Prihlasovať sa je možné do 24. júna. V prípade vysokého záujmu presahujúceho kapacity školenia, oznámime finálny zoznam uchádzačov do 25. júna. Prihlásiť sa je možné pomocou formulára nižšie alebo na linku: https://forms.gle/sekRr6PJtnoG8WTu8

Pre potreby projektu, bude s účastníkmi podpísaná dobrovoľnícka zmluva, ktorej súčasťou budú podmienky na preplácanie vašich nákladov počas školení.

Cieľom projektu Quality Assurance Student Experts je vytvorenie študentských kapacít na tvorbu a posúdenie systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl v spolupráci s európskymi partnermi. Zvyšujeme povedomie o kvalite a o systéme akreditácie vysokých škôl, hlavne z pohľadu študenta, ako jedného z kľúčových aktérov týchto procesov. Je nevyhnutné, aby sa pohľad študentov pretavil do priorít našich vysokých škôl. Zbierame a vyzdvihujeme pozitívne príklady z praxe na Slovensku a zo zahraničia, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre vysoké školy.