Delegáti ŠRVŠ 2021-2024

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Daniel Majerský
Daniela Ostrihoňová

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kevin Ivanko

Ekonomická univerzita v Bratislave
Ján Krajči
Katarína Strauszová
Adrián Udič
Jakub Nichta

Paneurópska vysoká škola
Alexandra Jašurková

Prešovská univerzita v Prešove
Roman Baran
Daniel Kamenský
Stanislav Horník
Natália Konkoľová
Hedviga Vašková
Marek Vaco

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Melina Korčok
Kristína Mušinská
Marek Pacalaj
Peter Watter

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Martin Pukanec
Júlia Kubalcová
Andrej Dorušinec
Adam Kalina
Izabela Trepáčová
Juraj Brodniansky
Mlian Švolík

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Simona Hrušková
Mária Budajová
Michaela Ticháková

Technická univerzita v Košiciach    
Jakub Palša
Mária Hlavatá
Marti Olšav
Vicent Orlovský
Matúš Surmaj
Patrícia Štundová

Technická univerzita vo Zvolene
Daniel Tomčík
Tamara FIlová

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Stanislava Kusendová
Ján Okrajek
Jaroslav Belás

Trnavská univerzita v Trnave
Nicole Makóová
Danyil Tsybulko
Timotej Birtus
Dominika Monika Koritková

Univerzita J. Selyeho
Adrián Žemlička

Univerzita Komenského v Bratislave
Ivan Agarský
Krištof Martinák
Zuzana Bujačková
Ester Federlová
Adam Homoľa
Dominika Nádaská
Patrik Prístupný
Bronislava Ševcová
Michaela Kardohelyová
Filip Vincent

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Marek Vojtko
Lucia Spodniaková
Valerii Popovych
Štefan Mikla
Radoslav Kostúň

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Emma Dvorščáková
Armand Majer
Lukáš Hanuska
Michaela Bučeková
Matej Šuránek

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Daniel Belluš
Magdalena Pakula
Marti Duránik
Denis Imre
Ester Tomajková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Laura Blažíčková

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Barbora Illiková
Katarína Kováčová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Michaela Kacsiová

Žilinská univerzita v Žiline
Eliška Čičmancová
Paula Höhrová
Alexandra Ciesarová
Stanislav Kubaľák
Andrej Matejov

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Tomáš Čorej