Delegáti ŠRVŠ 2018-2021

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Michal Komolík
Jana Kuľková

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Gabriel Sárossy

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Michaela Marcinová

Ekonomická univerzita v Bratislave
Alexandra Gaherová
Viktória Jakubovičová         
Jakub Nichta

Katolícka univerzita v Ružomberku
Martin Junek 
Jakub Konkoľ 
Šimon Škvarko

Paneurópska vysoká škola
Simona Magnusová

Prešovská univerzita v Prešove
Alexander Cap          
Daniel Kamenský
Matúš Maxin
Martin Rígelský
Hedviga Vašková

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Martin Dočkalík
Patrícia Feriancová
Timea Kluková
Peter Kožuch
Kristína Lehocká

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Karol Červenčík
Filip Chudiak
Adam Kalina
Michaela Kolesíková
Jakub Šíp
Daniel Štefánik
Mlian Švolík

Technická univerzita v Košiciach    
Michal Knapík
Juraj Kriška    
Jakub Palša
Juraj Urban

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Marek Munka
David Steiner
Milan Stuhl

Trnavská univerzita v Trnave
Vladimír Hrabaj
Dominika Koritková
Nicole Rybecká
Samuel Žilka

Univerzita J. Selyeho
Márk Szanyi

Univerzita Komenského v Bratislave
Monika Čičová
Askar Gafurov
Matej Gajdoš
Zuzana Hozlárová
Dominik Juračka
Peter Kováč
Monika Kučeríková
Andrej Lacko
Ľubomír Šottník        
Filip Šuran

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Katarína Dančová
Lucia Spodniaková

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Martin Mancoš
Michaela Bučekova

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ivana Macková
Marcel Paľovčík
Radoslav Stehlík
Ester Tomajková

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Natália Mulinová
Samuel Paška
Martin Trepáč

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Štefan Matyi

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Lukáš Mráz

Žilinská univerzita v Žiline
Adam Bodiš
Daniel Ďugel
Filip Lenko
Hana Leštanová