Delegáti ŠRVŠ 2021-2024

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Daniel Majerský
Daniela Ostrihoňová

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Adam Klepsatel

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Kevin Ivanko

Ekonomická univerzita v Bratislave
Anna Prášilová
Katarína Strauszová
Adrián Udič

Paneurópska vysoká škola
Alexandra Jašurková

Prešovská univerzita v Prešove
Roman Baran
Stanislav Horník
Natália Konkoľová
Marek Vaco

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Melina Korčok
Kristína Mušinská
Peter Watter
Maroš Gergeľ

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Martin Pukanec
Júlia Kubalcová
Andrej Dorušinec
Adam Kalina
Izabela Trepáčová
Juraj Brodniansky
Mlian Švolík

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Simona Hrušková
Mária Budajová
Michaela Ticháková

Technická univerzita v Košiciach    
Jakub Palša
Martina Hlavatá
Martin Olšav
Vicent Orlovský
Matúš Surmaj
Patrícia Štundová

Technická univerzita vo Zvolene
Daniel Tomčík
Tamara FIlová

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Stanislava Kusendová
Jaroslav Belás

Trnavská univerzita v Trnave
Nicole Makóová
Danyil Tsybulko
Dominika Monika Koritková

Univerzita J. Selyeho
Adrián Žemlička
Noémi Fóthy

Univerzita Komenského v Bratislave
Adéla Chlapcová
Krištof Martinák
Ester Federlová
Adam Homoľa
Dominika Nádaská
Patrik Prístupný
Michaela Kardohelyová
Simona Luptáková
Zuzana Hozlárová
Filip Vincent

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Marek Vojtko
Lucia Spodniaková
Valerii Popovych
Štefan Mikla
Radoslav Kostúň

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Emma Dvorščáková
Armand Majer
Matej Šuránek

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Daniel Belluš
Magdalena Pakula
Martin Duránik
Denis Imre
Ester Tomajková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Laura Blažíčková

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Barbora Illiková
Katarína Kováčová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Michaela Kacsiová

Žilinská univerzita v Žiline
Eliška Čičmancová
Paula Höhrová
Alexandra Ciesarová
Adam Škrváň

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Tomáš Čorej

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Matej Kubák
Nina Kališová
Karin Lepetová

Katolícka univerzita v Ružomberku
Kristína Jurinová
Kristína Holomáňová
Antónia Cuperová