Delegáti ŠRVŠ 2021-2024

 

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Noel Lahdo
Daniel Majerský

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Adam Klepsatel

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Matúš Polonec

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tomáš Ďaďo
Alexandra Anna Floreková
Radka Kytková
Anna Prášilová
Adrián Udič

Paneurópska vysoká škola
Alexandra Jašurková

Prešovská univerzita v Prešove
Roman Baran
Františka Blaščáková
Andrea Ferencová
Stanislav Horník
Martin Makara
Marek Vaco

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stanislava Drotárová
Maroš Gergeľ
Melina Korčok
Peter Watter

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Juraj Brodniansky
Andrej Dorušinec
Júlia Kubalcová
Martin Pukanec
Izabela Trepáčová
Milan Švolík

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Mária Budajová
Radoslav Heriban
Štefan Kováč

Technická univerzita v Košiciach    
Viktória Adamkovičová
Kristína Pramuková
Martin Olšav
Vicent Orlovský
Matúš Surmaj
Patrícia Štundová

Technická univerzita vo Zvolene
Alex Bumbera
Tamara Filová
Daniel Tomčík

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Jaroslav Belás
Erika Slováková

Trnavská univerzita v Trnave
Daniela Hrušovská
Dominika Minoka Koritková
Nicole Makóová
Danyil Tsybulko

Univerzita J. Selyeho
František Maczik
Adrián Žemlička

Univerzita Komenského v Bratislave
Šimon Gabčo
Adam Homoľa
Zuzana Hozlárová
Matej Chudý
Simona Luptáková
Miroslav Malinovský
Michal Mazur
Dominika Nádaská
Mário Neuschl
Patrik Prístupný

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Jakub Bodorík
Radoslav Kostúň
Štefan Mikla
Lucia Spodniaková
Marek Vojtko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Agáta Kalafusová
Armand Majer
Nikola Sekerešová
Matej Šuránek

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Daniel Belluš
Martin Duránik
Magdalena Pakula
Róbert Pipta
Ester Tomajková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Laura Blažíčková
Miloš Marcinčák

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Simona Jakubčíková
Mária Turčanová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Celestína Mníchová

Žilinská univerzita v Žiline
Barbora Blahová
Alexandra Ciesarová
Kristián Hockicko
Paula Höhrová
Adam Škrváň

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Tomáš Čorej
Paulína Miklová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nina Kališová
Matej Kubák
Karin Lepetová
Peter Vojtík

Katolícka univerzita v Ružomberku
Antónia Cuperová
Kristína Holomáňová
Kristína Jurinová