Delegáti ŠRVŠ 2021-2024

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Daniel Majerský
Noel Lahdo

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Adam Klepsatel

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Matúš Polonec

Ekonomická univerzita v Bratislave
Alexandra Floreková
Radka Kytková
Tomáš Ďaďo
Katarína Strauszová
Adrián Udič

Paneurópska vysoká škola
Alexandra Jašurková

Prešovská univerzita v Prešove
Roman Baran
Stanislav Horník
Martin Makara
Andrea Ferencová
Františka Blaščáková
Marek Vaco

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Melina Korčok
Stanislava Drotárová
Peter Watter
Maroš Gergeľ

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Martin Pukanec
Júlia Kubalcová
Andrej Dorušinec
Izabela Trepáčová
Juraj Brodniansky
Mlian Švolík

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Štefan Kováč
Radoslav Heriban
Mária Budajová

Technická univerzita v Košiciach    
Kristína Pramuková
Viktória Adamkovičová
Martin Olšav
Vicent Orlovský
Matúš Surmaj
Patrícia Štundová

Technická univerzita vo Zvolene
Daniel Tomčík
Tamara FIlová
Alex Bumbera

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Erika Slováková
Jaroslav Belás

Trnavská univerzita v Trnave
Nicole Makóová
Danyil Tsybulko
Dominika Monika Koritková
Daniela Hrušovská

Univerzita J. Selyeho
Adrián Žemlička
František Maczik

Univerzita Komenského v Bratislave
Šimon Gabčo
Simona Luptáková
Adam Homoľa
Dominika Nádaská
Patrik Prístupný
Miroslav Malinovský
Simona Luptáková
Zuzana Hozlárová
Mário Neuschl

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Marek Vojtko
Lucia Spodniaková
Jakub Bodorík
Štefan Mikla
Radoslav Kostúň

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Agáta Kalafusová
Nikola Sekerešová
Armand Majer
Matej Šuránek

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Daniel Belluš
Magdalena Pakula
Martin Duránik
Ester Tomajková
Róbert Pipta

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Laura Blažíčková
Miloš Marcinčák

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Mária Turčanová
Simona Jakubčíková

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Celestína Mníchová

Žilinská univerzita v Žiline
Barbora Blahová
Kristián Hockicko
Paula Höhrová
Alexandra Ciesarová
Adam Škrváň

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Tomáš Čorej
Paulína Miklová

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Matej Kubák
Nina Kališová
Karin Lepetová
Peter Vojtík

Katolícka univerzita v Ružomberku
Kristína Jurinová
Kristína Holomáňová
Antónia Cuperová