Dekan Burda zámerne ovplyvňuje politické dianie v krajine

0
1403

Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov a študentiek vysokých škôl odsudzuje výroky dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského týkajúce sa komunikácie vo vzťahu k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré majú stranícky a zaujatý charakter. 

Počas uplynulých rokov sme práve zo strany pána dekana Burdu počúvali, aké je dôležité, aby vysoké školy a akademická pôda neboli politicky ovplyvňované. Veríme teda, že pán dekan rozumie, čo tieto výroky znamenajú, a bude ich aplikovať v praxi aj on sám.” doplnila predsedníčka ŠRVŠ, Zuzana Hozlárová.

Študentská rada vysokých škôl nijakým spôsobom nenapáda a nespochybňuje skúsenosti, ktoré má dekan Burda v oblasti trestného práva, avšak poukazuje na to, že ak vo verejnom vystúpení použije svoju akademickú hodnosť, v tom momente prestáva prezentovať vlastné názory, ale prezentuje názory celej akademickej obce Právnickej fakulty UK, pričom je na základe jej vyjadrení jasné, že sa s názorom dekana Burdu nestotožňuje. 

“Je neprípustné, aby bola hlava fakulty takýmto spôsobom zapojená do politického diana v krajine.”  dodala Hozlárová.

Pánovi dekanovi ladieme otázku, či je vhodné pre Právnickú fakultu UK, aby aj naďalej stál na jej čele. Už v minulosti zastupoval poslankyňu NR SR v otvorenom spore voči študentským zástupcom a Študentskej rade vysokých škôl ako takej. 

Vyzývame dekana Burdu, aby z dôvodu dôstojnosti funkcie, ktorú zastáva, pristúpil ku konštruktívnemu dialógu so zamestnaneckou, ako aj so študentskou časťou akademickej obce fakulty, ktorú vedie. 

Zároveň vyjadrujeme podporu odvážnym študentom a študentkám Právnickej fakulty UK, ktorí sa neboja postaviť voči zaujatým a nemiestnym vyjadreniam ich dekana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here