Home 2015 december

Monthly Archives: december 2015

Na vysoké školstvo je málo peňazí, poukazuje aj Študentská rada vysokých...

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa protestne odmietla vyjadriť k návrhu metodiky rozpisu dotácií z ministerstva školstva. Rozhodlo o tom jednohlasne Valné zhromaždenie ŠRVŠ na svojom zasadnutí,...

Vyjadrenie predsedníctva ŠRVŠ k uzneseniu Rady vysokých škôl

Dňa 1.12.2015  na riadnom zasadnutí Rady vysokých škôl plénum drvivou väčšinou schválilo uznesenie, podľa ktorého sa Rada vysokých škôl, ako jedna z troch reprezentácií vysokých...