Vyjadrenie predsedníctva ŠRVŠ k uzneseniu Rady vysokých škôl

0
1929

Dňa 1.12.2015  na riadnom zasadnutí Rady vysokých škôl plénum drvivou väčšinou schválilo uznesenie, podľa ktorého sa Rada vysokých škôl, ako jedna z troch reprezentácií vysokých škôl  (zákon č.131/2002, § 107) odmieta vyjadriť k návrhu metodiky rozpisu financií pre verejné vysoké školy.

Stanovisko predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl

 

Ako predsedníctvo ŠRVŠ sa plne stotožňujeme s uznesením Rady vysokých škôl. Reprezentácie vysokých škôl každoročne vynaložia množstvo energie a času na precízne pripomienkovanie metodiky, no ich pripomienky sú dlhodobo nerešpektované zo strany Ministerstva, dokonca ignorované, bez akéhokoľvek vysvetlenia.

Tento krok považujeme za prostriedok k dosiahnutiu rešpektovaného postavenia, ktoré nám ako najvyšším orgánom reprezentácie VŠ na SR prislúcha. Našim spoločným hlavným cieľom je praktická realizácia prísľubov ministerstva a konkrétne riešenia problémov vo financovaní vysokého školstva, ktoré reflektujú posledné diskusie a prezentované požiadavky reprezentácie VŠ a celkové navýšenie podielu výdavkov na VVŠ z HDP SR minimálne na úroveň priemeru krajín V4.

Je mimoriadne dôležité, aby reprezentácie vysokých škôl spoločne poukázali na problémy, na ktorých sa zhodnú, a uvedené dôvody sú práve takými. Preto dúfame, že sa aj Slovenská rektorská konferencia pripojí k iniciatíve RVŠ a predsedníctva ŠRVŠ, ktorá má byť jasným signálom nespokojnosti.

 

 

Uznesenie zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR 1. 12. 2015

  1. 3)RVŠ prerokovala predložený návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a odmieta sa k nemu vyjadriť vzhľadom na veľmi nízky pridelený celkový objem finančných prostriedkov pre vysoké školy na rok 2016 a dlhodobé neakceptovanie pripomienok RVŠ k predchádzajúcim metodikám.

Zdôvodnenie: Pridelený objem prostriedkov nevytvára podmienky pre rozvoj vysokých škôl a necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku budúcnosť Slovenska. Podiel výdavkov na VVŠ z HDP dlhodobo stagnuje na úrovni 0,9 %, pričom v ostatných krajinách V4 je o 33 % a v krajinách OECD až o 78 % vyšší ako na Slovensku. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here