Delegáti ŠRVŠ 2010-2012

Alica Štérová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Peter Novák
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Lipták František
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Hojstrič Vladimír
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Lukáš Cisko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Vladimír Hardoň
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Peter Harman
Technická Univerzita v Košiciach

Vladimír Bokša
Technická Univerzita v Košiciach

Barbora Benčoová
Technická Univerzita v Košiciach

Martina Vajdelová
Technická Univerzita v Košiciach

Pavol Semančo
Technická Univerzita v Košiciach

Miriama Belejová
Technická Univerzita v Košiciach

Peter Olexa
Technická Univerzita v Košiciach

Alexandra Šuhyová
Technická Univerzita v Košiciach

Andrej Praženica
Technická Univerzita v Košiciach

Tomáš Polák
Technická Univerzita v Košiciach

Hricová Katarína
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Dana Sedláková
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Stela Antoníková
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Andrej Recky
Univerzita veterinárskeho lekárstva v KE

Matíková Miroslava
Univerzita veterinárskeho lekárstva v KE

Jana Francúzová
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Lenka Čurillová
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Ivana Nemcová
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Martin Angelovič
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Vladimír Bokša
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Jana Šarišská
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Peter Kulan
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Jakub Kandráč
VŠ medzinárodného podnikania ISM SLOVAKIA v Prešove

Michaela Čižmárová
VŠ medzinárodného podnikania ISM SLOVAKIA v Prešove

Mária Pjateková
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Štefan Kubiňák
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Jaroslava Kelemenová
Katolícka univerzita v Ružomberku

Gilanová Viera
Katolícka univerzita v Ružomberku

František Kuffer
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miroslav Hajnoš
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miron Breznoščák
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Andrea Ferenčáková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katarína Klembalová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zuzana Halušová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Andrea Jančárová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dobrotová Lucia
Technická univerzita vo Zvolene

Ján Schürger
Technická univerzita vo Zvolene

Peter Dobrota
Technická univerzita vo Zvolene

Peter Horváth
ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Pavel Žaloudek
ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Ján Božik
ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Zuzana Kubicová
ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Daniela Skovajsová
ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Július Jakáb
ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Martina Rypáková
ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Martina Letanovská
Dubnický technický inštitút v Dubnici nad Váhom

Monika Jankovičová
Dubnický technický inštitút v Dubnici nad Váhom

Mária Vachová
Dubnický technický inštitút v Dubnici nad Váhom

Martin Soural
Dubnický technický inštitút v Dubnici nad Váhom

Marcel Klimo
VŠ manažmentu v TN

Juraj Tilesch
VŠ manažmentu v TN

Lucia Šmalová
Trenčianska univ. A. Dubčeka

Katarína Poláčková
Trenčianska univ. A. Dubčeka

Katarína Páleníková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zuzana Hlinková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Andrea Kuzmová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Jozef Gallik
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Paula Hrežďovičová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Radoslav Zemko
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Maroš Klika
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Marta Borovská
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Zuzana Lajdová
SPU v Nitre -slov.polnohosp.univ.

Tamara Pehaničová
SPU v Nitre -slov.polnohosp.univ.

Ondrej Vrablec
SPU v Nitre -slov.polnohosp.univ.

Lucia Prívarová
SPU v Nitre -slov.polnohosp.univ.

Lýdia Kľusková
SPU v Nitre -slov.polnohosp.univ.

Stanislava Slíšková
SPU v Nitre -slov.polnohosp.univ.

Martin Szabo
Trnavskej Univerzity v Trnave

Helena Stopková
Trnavskej Univerzity v Trnave

Dávid Marcel
Trnavskej Univerzity v Trnave

Rudolf Bott
Trnavskej Univerzity v Trnave

Erik Bednár
Trnavskej Univerzity v Trnave

Juraj Janček
Trnavskej Univerzity v Trnave

Zoltán Ulbrik
Univerzita J. Selyeho v Komárne

Andrej Pápay
Slovenská zdravotnícka univerzita v BA

Alica Horváthová
Vysoká škola výtvarných umení v BA

Martina Obertová
Vysoká škola výtvarných umení v BA

Peter Malý
Vysoká škola múzických umení Bratislava

Mário Kičák
Vysoká škola múzických umení Bratislava

Lukáš Kopanický
Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave

Jana Gasperová
Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave

Katarína Vančová
Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave

Tomáš Ujcsek
Akadémia policajného zboru v Bratislave

Martin Kováčik
VŠ Práva (Paneuropska VŠ) v Bratislave

Matej Kereš
VŠ Práva (Paneuropska VŠ) v Bratislave

Igor Doboš
VŠ Práva (Paneuropska VŠ) v Bratislave

Michal Brčák
Ekonomická univ. Bratislave

Gabriela Virostková
Ekonomická univ. Bratislave

Zuzana Kinčeová
Ekonomická univ. Bratislave

Maroš Šinský
Ekonomická univ. Bratislave

Andrej Babej
Ekonomická univ. Bratislave

Martina Gallíková
Ekonomická univ. Bratislave

Matúš Matta
Ekonomická univ. Bratislave

Michal Ondruška
Slov. Technická Univerzita v BA

Jaroslav Abaffy
Slov. Technická Univerzita v BA

Matej Badţgoň
Slov. Technická Univerzita v BA

Martina Hudáková
Slov. Technická Univerzita v BA

Martin Horniak
Slov. Technická Univerzita v BA

Kristián Valentín
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Ľubomír Vyšný
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Pavol Ráček
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Vladimíra Muravská
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Soňa Fajtová
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Ján Kvak
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Lenka Hučková
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Katarína Stoláriková
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Jozef Holjenčík
Univerzita Komenského, BRATISLAVA

Tatiana Sláviková
Univerzita Komenského, BRATISLAVA