Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska.

 

Delegáti Technickej univerzity v Košiciach 2016 -2018

Michal Komolík
Akadémia policajného zboru v Bratislave

Peter Zubaľ
Prešovská univerzita v Prešove

Daniel Zigo
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Martin Zapotocký
Prešovská univerzita v Prešove

Alexander Kováč
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Viktória Martinková
Technická Univerzita v Košiciach

Eva Viglašová
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Veronika Sivová
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Veronika Martiniaková
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Tatiana Valková
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Tomáš Palágyi
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Filip Šuran
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Dalibor Steinhauser
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dušan Siman
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Samuel Hyravý
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Sabína Slováková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Samuel Pecka
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Simona Wolaschková
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Pavol Pilař
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Peter Béreš
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Peter Beňo
Slovenská technická univerzita v Bratislave
peter.beno@srvs.sk
Podpredseda ŠRVŠ

Patrik Bilský
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Marcel Paľovčík
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pavol Čurilla
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Katarína Pagáčová
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

David Packa
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Patricia Vieren
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Martin Odraščin
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Mário Obročník
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Nicole Stehlíková
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Natália Denciová
Prešovská univerzita v Prešove

Natália Mulinová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Matej Škuláň
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Michaela Miženková
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Miroslav Klucho
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Milan Švolík
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Michal Králik
Univerzita Komenského v Bratislave Funkčné obdobie: 2016 - 2018

Michal Ivančák
Technická Univerzita v Košiciach

Michaela Jánošová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tomáš Malec
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Matej Kadlic
Žilinská Univerzita v Žiline

Matej Huska
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Martin Lichý
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Mária Holovičová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Mária Barteková
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Marek Marcin
Katolícka univerzita v Ružomberku

Marek Cipel
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Martin Demeš
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Miroslava Poláčková
Žilinská Univerzita v Žiline

Matej Martovič
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Lukáš Rudolf
Prešovská univerzita v Prešove

Lukáš Žiačik
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Lenka Kubisová
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Miroslava Kusinová
Prešovská univerzita v Prešove

Kristián Simonides
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jana Krídlová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Klaudia Vašinová
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. , odborná vysoká škola

Katarína Galajdová
Trnavská univerzita v Trnave

Karolína Kabátová
Trnavská univerzita v Trnave

Juliana Minariková
Technická Univerzita v Košiciach

Jozef Kubás
Žilinská Univerzita v Žiline

Jozef Čvapek
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jela Abasová
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jana Kuricová
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Andrej Jakúbek
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jakub Dančo
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Jakub Pikna
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Jakub Šak
Prešovská univerzita v Prešove

Ivan Vasiľovský
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Marek Ištók
Katolícka univerzita v Ružomberku

Pavla Viktória Imrichová
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Tomáš Hegyi
Žilinská Univerzita v Žiline

Hedviga Ďurdinová
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

František Kňazovič
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Tomáš Forgáč
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Elena Štefancová
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dominik Dzurňák
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Anton Durčák
Katolícka univerzita v Ružomberku

Dominik Šebák
Technická Univerzita v Košiciach

Jozef Ivan
Technická Univerzita v Košiciach

Denisa Meszárošová
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Demian Boška
Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Dávid Ečegi
Technická Univerzita v Košiciach

Daniela Šmidová
Žilinská Univerzita v Žiline

Daniel Čurilla
Technická univerzita vo Zvolene

Marcel Bim
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ľubomír Šottník
Trnavská univerzita v Trnave

Barbora Mišovičová
Trnavská univerzita v Trnave

Bálint Lovász
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Predseda ŠRVŠ

Ondrej Bajza
Technická univerzita vo Zvolene

Martin Trautenberger
Technická univerzita vo Zvolene

Askar Gafurov
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Antonin Šiser
Žilinská Univerzita v Žiline

Andrea Novomeská
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Andrea Fejova
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Adrián Kiss
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Adam Novak
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Test Testerov
Toto je test

Delegáti Technickej univerzity v Košiciach 2014 -2016

Delegáti Technickej univerzity v Košiciach 2012 -2014