Predsedníctvo

Predseda

Bálint Lovász
balint.lovasz@srvs.sk

Podpredseda pre vnútorné záležitosti

Filip Šuran
filip.suran@srvs.sk

Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti

Eva Viglašová
eva.viglasova@srvs.sk

Podpredseda pre vzťahy s verejnosťou 

Martin Mlynár
martin.mlynar@srvs.sk

 

Kontaktný formulár

Kontaktné informácie

Študentská rada vysokých škôl
Centrum vedecko-technických informácií SR

P.O.BOX 458
Staré grunty 52
842 44 Bratislava 4 Slovakia

tel.: +412 948 504 526
Email: srvs@srvs.sk

O nás

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.