Predsedníctvo

Predseda

Filip Šuran
filip.suran@srvs.sk

Podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou

Ema Petriková
ema.petrikova@srvs.sk

Podpredsedníčka pre akademické záležitosti 

Zuzana Hozlárová
zuzana.hozlarova@srvs.sk

Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti

Viktória Jakubovičová
viktoria.jakubovicova@srvs.sk

Podpredseda pre zahraničie

Matej Bílik
matej.bilik@srvs.sk

Podpredseda pre zabezpečovanie kvality

Peter Kováč
peter.kovac@srvs.sk

Podpredsedníčka pre doktorandské štúdium 

Róberta Slezáková
roberta.slezakova@srvs.sk

Podpredseda pre mládež a šport

Anton Cvik
anton.cvik@srvs.sk

Kontaktný formulár

  Kontaktné informácie

  Študentská rada vysokých škôl
  Centrum vedecko-technických informácií SR

  P.O.BOX 458
  Staré grunty 52
  842 44 Bratislava 4 Slovakia

  tel.: +421 911 080 134
  Email: srvs@srvs.sk

  O nás

  Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.