Predsedníctvo

Predseda

Filip Šuran
filip.suran@srvs.sk

Podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou

Ema Petriková
ema.petrikova@srvs.sk

Podpredsedníčka pre akademické záležitosti 

Zuzana Hozlárová
zuzana.hozlarova@srvs.sk

Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti

Viktória Jakubovičová
viktoria.jakubovicova@srvs.sk

Podpredseda pre zahraničie

Matej Bílik
matej.bilik@srvs.sk

Podpredseda pre zabezpečovanie kvality

Peter Kováč
peter.kovac@srvs.sk

Podpredsedníčka pre doktorandské štúdium 

Róberta Slezáková
roberta.slezakova@srvs.sk

Podpredseda pre mládež a šport

Anton Cvik
anton.cvik@srvs.sk

Kontaktný formulár

Kontaktné informácie

Študentská rada vysokých škôl
Centrum vedecko-technických informácií SR

P.O.BOX 458
Staré grunty 52
842 44 Bratislava 4 Slovakia

tel.: +421 911 080 134
Email: srvs@srvs.sk

O nás

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.