Delegáti ŠRVŠ 2014-2016

Romana Adamiová
Vysoká škola Danubius

Lenka Kubisová
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Alexander Kováč
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Klaudia Vašinová
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola

Ján Baláška
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Marek Cipel
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Marián Škultéty
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Vladimír Onuška
Žilinská univerzita v Žiline

Michal Kochláň
Žilinská univerzita v Žiline

Katarína Zaušková
Žilinská univerzita v Žiline

Diana Komendátová
Žilinská univerzita v Žiline

Jaroslav Linnyk
Žilinská univerzita v Žiline

Kristína Kubáňová
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Bálint Lovász
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Matúš Ivan
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Vladislav Ďurdina
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Tomáš Čigarský
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Marko Kakuta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Lukáš Kurajda
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Natália Mulinová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Andrej Barborka
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Šimon Ihnát
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Matej Martovič
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Ján Šoltés
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Matej Nikorovič
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Igor Melicher
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Michaela Fabianová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filip Ondrej
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Andrea Sisáková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Martina Mlečenková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Barbora Sujová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kristína Betáková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nikola Lehotská
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jozef Petrík
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Monika Botková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Janka Škodová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Lucia Tyššová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Róbert Tkáč
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Michaela Chrenková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Miroslav Baluch
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Simona Wolaschková
Univerzita Komenského v Bratislave

Štefan Lukáč
Univerzita Komenského v Bratislave

Gabriela Cveková
Univerzita Komenského v Bratislave

Veronika Sivová
Univerzita Komenského v Bratislave

Katarína Priesterová
Univerzita Komenského v Bratislave

Mária Barteková
Univerzita Komenského v Bratislave

Tomáš Kaščák
Univerzita Komenského v Bratislave

Mária Šormanová
Univerzita Komenského v Bratislave

Jana Šmelková
Univerzita Komenského v Bratislave

Tomáš Malec
Univerzita Komenského v Bratislave

Jana Tereňová
Univerzita Komenského v Bratislave

Lukáš Karlík
Univerzita Komenského v Bratislave

Pavol Švec
Univerzita Komenského v Bratislave

Karolína Kabátová
Trnavská univerzita v Trnave

Monika Weissová
Trnavská univerzita v Trnave

Simona Börčöková
Trnavská univerzita v Trnave

Katarína Galajdová
Trnavská univerzita v Trnave

Martina Balajova
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Petra Rendková
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Monika Sitárčiková
Technická univerzita vo Zvolene

Dana Pappová
Technická univerzita vo Zvolene

Igor Viszlai
Technická univerzita vo Zvolene

Dominik Šalap
Technická univerzita v Košiciach

Michal Ivančák
Technická univerzita v Košiciach

Tomáš Hrivňák
Technická univerzita v Košiciach

Yulianna Honda
Technická univerzita v Košiciach

Ivana Graindová
Technická univerzita v Košiciach

Michal Grajcar
Technická univerzita v Košiciach

Matej Škuláň
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Minh Hoang Le
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jozef Sovič
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Jakub Ševcech
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kristína Vaňová
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dávid Tóth
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adam Weinzettl
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Tomáš Kováč
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Katarína Utekalová
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Peter Beňo
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dušana Siman
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Diana Nosáľová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Barbora Kutliaková
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Michaela Jánošová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Róbert Herkeľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Patrícia Mariničová
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Matej Hruška
Prešovská univerzita v Prešove

Jakub Šak
Prešovská univerzita v Prešove

Emília Mačugová
Prešovská univerzita v Prešove

Vladimír Bokša
Prešovská univerzita v Prešove

Matúš Bystriansky
Katolícka univerzita v Ružomberku

Katarína Regecová
Katolícka univerzita v Ružomberku

Michal Tarbaj
Ekonomická univerzita v Bratislave

Michaela Štefaňáková
Ekonomická univerzita v Bratislave

Kristína Vaseková
Ekonomická univerzita v Bratislave

Viliam Kucan
Ekonomická univerzita v Bratislave

Miroslav Klucho
Ekonomická univerzita v Bratislave

Marek Rozkoš
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Lukáš Matejka
Akadémia umení v Banskej Bystrici