Delegáti ŠRVŠ 2012-2014

Jana Gajdošová
Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach

Peter Hajdú
Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach

Ivan Kováčik
Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach

Miroslav Ťavoda
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Andrea Nakatová
VŠ medzinárodného podnikania ISM SLOVAKIA v Prešove

Jakub Bohata
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Katarína Chrenková
Vysoká škola v Sládkovičove

Martin Kováčik
Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Ľuboš Majer
Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Maroš Korman
Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Igor Doboš
Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Janka Múdra
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Nikol Vargová
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Lenka Ďurišová
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Veronika Mlynčárová
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Martina Jurčáková
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Marcel Kopečný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Hana Vrábelová
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Simona Simonidesová
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Marek Šinavský
Akadámia Policajného Zboru v Bratislave

Martin Mikolka
Akadámia Policajného Zboru v Bratislave

Katrína Stoláriková
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Horňak Martin
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Roman Maroš
Vysoká škola muzických umení v Bratislave

Peter Jakab
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Iveta Pleváková
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Viera Tomanicová
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Frencien Bauer
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Dávid Mézes
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Radovan Lacko
Ekonomická Univerzita v Bratislave

Petra Rendková
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Ondrej Števka
Žilinská Univerzita v Žiline

Ján Buhaj
Žilinská Univerzita v Žiline

Lívia Lippaiová
Žilinská Univerzita v Žiline

Mária Kadlecová
Žilinská Univerzita v Žiline

Daniela Skovajsová
Žilinská Univerzita v Žiline

Miroslav Krekáč
Žilinská Univerzita v Žiline

Andrej Rybovič
Žilinská Univerzita v Žiline

Peter Vrábel
Technická Univerzita v Košiciach

Peter Olexa
Technická Univerzita v Košiciach

Marek Lavčák
Technická Univerzita v Košiciach

Ondrej Zoričák
Technická Univerzita v Košiciach

Ingrid Farkašová
Technická Univerzita v Košiciach

Michal Grajcar
Technická Univerzita v Košiciach

Martina Draganovská
Technická Univerzita v Košiciach

Babora Benčoová
Technická Univerzita v Košiciach

Dominik Macko
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Martina Hudáková
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Peter Píštek
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Michal Ondruška
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Michal Staňo
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Tomáš Kováč
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ján Jedinák
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Szántová Gabriela
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vaňová Kristína
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Natália Jedličková
Trnavská univerzita v Trnave

Dominika Kostolanská
Trnavská univerzita v Trnave

Oliver Selecký
Trnavská univerzita v Trnave

Dominika Ľuptáková
Trnavská univerzita v Trnave

Katarína Burdelová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jozef Zoričák
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Milan Chovanec
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Lucia Hajzuková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zuzana Halušová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adam Augustín
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jozef Galik
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Lukáš Žiačik
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Radoslav Zemko
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dominika Oselská
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Maroš Klika
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Eva Hrnčiarová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Matej Antálek
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Mirka Matíková
Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach

David Palaščák
Prešovská univerzita v Prešove

Martin Angelovič
Prešovská univerzita v Prešove

Peter Kulan
Prešovská univerzita v Prešove

Jana Konfederáková
Prešovská univerzita v Prešove

Lenka Čurillová
Prešovská univerzita v Prešove

Vladimír Bokša
Prešovská univerzita v Prešove

Zoričák Vladimír
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Vaľková Simona
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Tomáš Sninčák
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ledecká Vladimíra
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kulich Martin
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Blichová Lenka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ľubica Šimková
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Matúš Michalovič
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Martin Babič
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Tomáš Charvát
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Barbora Dupáková
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Tomáš Kaščák
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Lenka Drobková
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Kristína Horkovičová
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Jakub Pavlús
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Ivan Majling
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Jana Slažneva
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Gábor Szénási
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Alena Lampertová
Univerzita Komenskéhov Bratislave

Jaroslav Sýkora
Univerzita Komenskéhov Bratislave