Home 2024

Yearly Archives: 2024

ŠRVŠ aj tento rok odmení najlepšie študentské organizácie!

Študentská rada vysokých škôl vyhlásila ďalší ročník oceňovania aktívneho študentstva. → Zapojiť sa je možné do 18. Marca 2024 ← Ocenenia pre najlepšie študentské organizácie sú udeľované...

Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠdňa 11.02.2024 na zasadnutí v Novej Dubnici. Študentské domovy Valné zhromaždenie ŠRVŠ: 

Spoločné vyhlásenie ESU a ŠRVŠ proti útokom slovenskej vlády na študentstvo

Európska študentská únia (ESU), organizácia zastupujúca 20 miliónov študentov a študentiek na európskej úrovni, a Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) spoločne odsudzujú...