Tlačová správa: Študentská rada vysokých škôl ocenila najlepšie študentské organizácie za rok 2022!

0
1133

Zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl v spolupráci s partnermi odovzdali ocenenia pre najlepšie študentské organizácie za rok 2022. Tieto študentské organizácie sa vyznačujú svojou hlbokou angažovanosťou voči študentským komunitám, v ktorých pôsobia, a ich iniciatívy prekračujú hranice akademickej pôdy. Ich snaha a odhodlanie prispievajú k vytváraniu pozitívneho sociálneho a kultúrneho prostredia pre všetkých. Tieto organizácie hrajú dôležitú úlohu v transformácii a posilňovaní spoločnosti.

Chceli by sme využiť túto príležitosť a vyjadriť úprimné poďakovanie našim partnerom, ktorí podporili ocenenie týchto študentských organizácií. Ich finančná podpora a profesionálna spolupráca prispievajú k úspechu a udržateľnosti týchto inovatívnych projektov. Ich podpora nám umožňuje pokračovať v rozvoji študentského sektora.

Ocenenia pre najlepšie študentské organizácie boli udeľované na základe komplexného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňoval úroveň angažovanosti, dosiahnuté výsledky a sociálny vplyv projektov. Každá nominovaná organizácia si zaslúži uznanie a gratuláciu za svoje úsilie a neúnavnú prácu.

V kategórií národných študentských organizácií zvíťazila Slovenská asociácia študentov medicíny. V kategórií celouniverzitných študentských organizácií zvíťazila Študentská rada Trnavskej univerzity. V kategórií fakultných študentských organizácií zvíťazili Slovenský spolok študentov farmácie (UK), Študentský parlament Národohospodárskej fakulty (EUBA) a Združenie študentov Stavebnej fakulty (STU). Srdečne gratulujeme víťazom v jednotlivých kategóriách.  

“Je dôležité pokračovať v uznávaní práce týchto organizácií a študentov, ktorí s nadšením pracovali na dosahovaní pozitívnych zmien nielen vo svojom študentskom prostredí, ale aj v širšej spoločnosti. V neposlednom rade je nutné vytvárať vhodné podmienky pre tieto študentské organizácie a dbať na potreby, ktoré z ich aktívnej činnosti vyplývajú.” uviedla predsedníčka ŠRVŠ, Zuzana Hozlárová.

Tento večer nám pripomenul, že mladí ľudia sú hnacou silou pozitívnych zmien. Ich nasadenie, tvorivosť a snaha nás inšpirujú a vytvárajú lepšie zajtrajšky. Sme hrdí na všetkých študentov a organizácie, ktoré boli ocenené, a dúfame, že ich príklady budú slúžiť ako inšpirácia pre ostatných.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here