Zákaz nedeľného predaja bude najviac škodiť študentom

0
1993

Študentská rada vysokých škôl SR (ŠRVŠ) sa stavia proti navrhovanému opatreniu zákazu nedeľného predaja na Slovensku. Podľa aktuálnych informácií veľká časť študentov pracuje na čiastočný úväzok v maloobchode a zatvorenie by malo negatívny vplyv na ich príjem, následkom čoho by mohlo byť znemožnenie financovania štúdia na vysokej škole a s ním spojených výdavkov. Predkladaná novela môže mať negatívny dopad aj na finančné zabezpečenie rodín a domácností, ktoré sekundárne ovplyvňujú životy študentov, podporovaných z príjmov týchto rodín.

Sme presvedčení, že spomínané opatrenia by nepriaznivo ovplyvnili život študentov, a preto ŠRVŠ nesúhlasí s navrhovaným ukončením nedeľného predaja. Mnohí priaznivci týchto opatrení argumentujú tým, že zatváranie obchodov v nedeľu bude mať pozitívny vplyv na ekonomiku a sociálne zabezpečenie pracovníkov v maloobchodnom sektore. ŠRVŠ však predpokladá, že táto zmena študentom nepomôže. 

Domnievame sa, že aktuálne nie je možné zaviesť alternatívne opatrenia na zmiernenie socio-ekonomického dopadu na študentov a zároveň podporiť ciele opatrenia súvisiaceho s nedeľným zákazom predaja.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ,

9.2.2023,

Bratislava

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here