Home 2023

Yearly Archives: 2023

Zahraniční študenti a študentky ako esenciálna súčasť slovenského vysokého školstva

Zahraniční študenti a študentky spoločne prispievajú k rozmanitosti našich univerzitných kampusov a internacionalizácii nášho vzdelávacieho systému, čo je obrovský prínos pre nás...

Konvent akademických senátov je späť!

KAS je najväčšia konferencia, ktorá spája senátorov a senátorky akademických senátov vysokých škôl na Slovensku. Na KAS máte možnosť diskutovať s odborníkmi a odborníčkami...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 07.10.2023 na zasadnutí v Novej Dubnici. Ovplyvňovanie študentstva a...

Kvôli vám tu mladí ľudia nechcú študovať, vzdajte sa titulov! –...

Opakovane sme ako Študentská rada vysokých škôl upozorňovali na prípady politikov a političiek, ktorí získali svoje tituly nečestným spôsobom, čo vážne ohrozuje...

Apelujeme na budúcu vládu, aby si napĺňanie plánu proti odlivu mladých...

Odchod mladých ľudí do zahraničia je problém, na ktorý poukazuje Študentská rada vysokých škôl dlhodobo. Svedčí o tom aj viacero prieskumov, ktoré...

Fond na podporu vzdelávania: Študentkám a študentom sa od  tohto akademického...

Rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí 30. 8. 2023 schválila zverejnenie oznamu o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie pôžičky...

Tlačová správa: Pán Danko, pripravili sme vám tlačivo na vzdanie sa...

Študentská rada vysokých škôl v minulosti upozorňovala na podvodne získané tituly politikmi a političkami, čo má vážny vplyv na kvalitu a reputáciu...

Tlačová správa: Študenti zásadne odmietajú politický vplyv na akademickej pôde

Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší zastupiteľský orgán študentstva na Slovensku so znepokojením reaguje na nedávne udalosti týkajúce sa Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo...

Zachráňme slovenské školstvo: zamestnávatelia, študenti, ministerstvo školstva a akreditačná agentúra žiadajú...

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo...

Tlačová správa: Študentská rada vysokých škôl ocenila najlepšie študentské organizácie za...

Zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl v spolupráci s partnermi odovzdali ocenenia pre najlepšie študentské organizácie za rok 2022. Tieto študentské organizácie sa vyznačujú svojou...