Spoločné vyhlásenie k návrhu rozpočtu na verejné vysoké školy v roku 2022

0
2100

Predstavitelia všetkých reprezentácií vysokých škôl Slovenskej republiky – Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl, sa dohodli na spoločnom vyhlásení k výške finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy v roku 2022 v rámci pripravovaného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024:

  1. Reprezentácie vysokých škôl podporujú reformy, ktorých cieľom je zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, zlepšenie riadenia vysokých škôl začlenením manažérskych princípov pri zachovaní akademickej samosprávy.
  2. Navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022 o viac ako 27 mil. eur, ktorý nasleduje po minuloročnom poklese vo výške 18 mil. eur, však nevytvára podmienky pre realizáciu reforiem a ohrozuje nielen kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskum, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ale už aj samotnú existenciu verejných vysokých škôl.
  3. Reprezentácie vysokých škôl budú podporovať zodpovedné reformy, ale očakávajú navyšovanie výdavkov z národných zdrojov na verejné vysoké školstvo, ktoré je verejným statkom, aby vysoké školy mohli mladej generácii ponúknuť kvalitnú a udržateľnú infraštruktúru. Potom by mladí ľudia neodchádzali za štúdiom do zahraničia, kde nakoniec ostávajú aj žiť a pracovať.
  4. V súčasnosti už prebieha na vysokých školách zásadná reforma pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie, pri ktorej sa vysoké školy viac otvárajú externému prostrediu a reflektujú potreby slovenskej spoločnosti.
  5. Ďalšou z prebiehajúcich zmien je posilňovanie akademickej integrity. Predstavitelia väčšiny vysokých škôl pristúpili tento týždeň k „Deklarácii o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku“, čím zaviazali svoje inštitúcie plniť konkrétne záväzky.

V Bratislave 14. októbra 2021

 Rudolf Kropil,                                  Martin Putala,                          Filip Šuran,

prezident SRK                                  predseda RVŠ                         predseda ŠRVŠ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here