Tlačová správa: Za obchodovanie so záverečnými prácami by mala hroziť pokuta 10 až 50-tisíc eur. Navrhuje to Nadácia Zastavme korupciu a Študentská rada vysokých škôl.

0
1922
Z¾ava: Riadite¾ka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, analytik NZK a autor analýzy kupovania závereèných prác Martin Suchý, vedúca Katedry práva duševného vlastnícva PF TRUNI a autorka legislatívneho návrhu Zuzana Adamová a predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran poèas tlaèovej besedy Nadácie Zastavme korupciu a Študentskej rady vysokých škôl o návrhu zákona, ktorý by mal zakroèi proti obchodovaniu so závereènými prácami. Bratislava, 12. október 2021. Foto: SITA/Branislav Bibel
Zdroj: SITA

Nadácia Zastavme korupciu a Študentská rada vysokých škôl pripravili návrh, ktorý by mal zakročiť proti obchodovaniu so záverečnými prácami. Ministerstvo školstva avizovalo, že zmenu podporí.

Nadácia Zastavme korupciu predstavila analýzu, podľa ktorej môže až 15% absolventov končí štúdium s kúpenými záverečnými prácami. Legislatíva v tejto oblasti je momentálne nedostatočná. “Firmy podnikajúce v oblasti predaja záverečných prác sa skrývajú za poskytovanie podkladov.” vysvetľuje Martin Suchý z Nadácie Zastavme korupciu a dodáva, že študentov páchajúcich podvod väčšinou školy neodhalia.

Nadácia v spolupráci s odborníčkou v oblasti práva duševného vlastníctva Zuzanou Adamovou a predsedom ŠRVŠ Filipom Šuranom pripravila návrh novely vysokoškolského zákona. “Do zákona navrhujeme pridať nový pojem – akademický podvod, ktorý by znamenal predloženie záverečnej práce, ktorá nie je výsledkom vlastnej a samostatnej činnosti študenta.” vysvetľuje Adamová. Za takéto konanie by študentom hrozila strata nadobudnutého titulu.

Nadácia takisto navrhuje, aby zákon zaviedol pojem “účasť na akademickom podvode”. “Firmám a osobám, ktoré napíšu alebo nechajú napísať prácu pre študenta, alebo takéto služby propagujú by podľa nášho návrhu hrozila pokuta od 10 do 50 tisíc eur.” hovorí Suchý. “Tento návrh predložíme za Študentskú radu vysokých škôl do pripravovanej novely Zákona o vysokých školách, ktorá by mala byť čoskoro predložená do medzirezortného pripomienkového konania.” priblížil Filip Šuran. “Chceli by sme tiež oceniť prístup ministerstva, ktoré už avizovalo, že táto zmena má ich podporu.” Ak zákon prejde parlamentom, mal by začať platiť od septembra 2022.

V Bratislave 12.10.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here