Posledné týždne vo verejnom priestore rezonuje otázka návratu žiakov základných a stredných škôl k prenčnej výuke. Popri tom sa však zabúda na vysokoškolákov, ktorí sú rovnako zatvorení medzi štyrmi stenami už od marca minulého roka. Dištančná metóda výučby sa odrazila aj na psychickom zdraví študentov, ktorí upadajú do depresií a celkovo sa im zhoršuje duševný stav.

Vysokoškoláci tvoria významnú časť spoločnosti a bez ich zapojenia nie je možné docieliť kolektívnu imunitu spoločnosti. Od 28.4.2021 sa spustila Čakáreň a sprístupňuje sa očkovanie všetkým, ktorí majú záujem. Študentská rada vysokých škôl preto vyzýva študentov vysokých škôl, aby spravili krok smerom k normálu, ktorým je prezenčná výučba. Je nevyhnutné, aby mladí ľudia využili možnosť sa zaočkovať a tým chránili seba, svojich blízkych a celú spoločnosť. Je to aj na nás.

ŠRVŠ ďalej vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby sa začalo zaoberať nástupom študentov vysokých škôl späť do škôl. Veríme, že v spolupráci s rektormi vysokých škôl a pri zodpovednom prístupe študentov sa nám podarí docieliť plné obnovenie prezenčnej výučby v zimnom semestri tohto roka. 

V Bratislave 28.4.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here