Tlačová správa: Igor Matovič by mal dodržať slovo a vzdať sa magisterského titulu

Študentská rada vysokých škôl minulý týždeň listom vyzvala predsedu vlády Igora Matoviča, aby sa vzdal svojho magisterského titulu tak, ako opakovane sľúbil. 

Igor Matovič pri zverejnení kauzy diplomovej práce 20.9.2020 v relácii TA3 V politike vyhlásil: „Nemám najmenší problém sa titulu vzdať […] hneď to spravím, keď to tam v zákone bude, nemám s tým najmenší problém“. Parlament následne prijal koncom roka 2020 novelu zákona o vysokých školách, ktorou sa umožnilo, aby sa absolvent mohol vzdať nadobudnutého titulu. Nakoľko je táto právna úprava účinná od 1.1.2021, ŠRVŠ požiadala Igora Matoviča aby dodržal svoje slovo a titulu sa podľa § 108h zákona o vysokých školách vzdal. 

ŠRVŠ chápe náročnosti aktuálnej situácie, ako aj pracovnú zaneprázdnenosť predsedu vlády. Na druhej strane však stojí frustrácia spoločnosti a dlhoročný boj s nečestnými praktikami na akademickej pôde. Igor Matovič má preto možnosť ísť príkladom a ukázať, že si stojí za slovom a titulu sa vzdá, keďže ho nezískal na základe vlastnej práce.

ŠRVŠ rovnako vyzýva, a bude ďalej oslovovať aj ďalšie verejne činné osoby, aby sa z úcty k vysokoškolskému vzdelávaniu a poctivým študentom vzdali svojich titulov. K vyvodeniu politickej zodpovednosti v súvislosti so záverečnými prácami zatiaľ na Slovensku pri žiadnej z káuz neprišlo, preto žiadame aspoň vyvodenie osobnej akademickej zodpovednosti formou vzdania sa titulu. 

ŠRVŠ doručila Igorovi Matovičovi okrem listu, v ktorom ho vyzýva na vzdanie sa titulu aj predpripravené tlačivo, ktoré postačuje podpísať, osvedčiť podpis a poslať rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave. 

V Bratislave 11.1.2021