Tlačová správa zo zasadnutia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

0
2931

Valné zhromaždenie ŠRVŠ zasadalo v dňoch 05. – 08.03.2020 v Novej Dubnici. Zasadnutia sa zúčastnilo 61 delegátov, reprezentujúcich väčšinu slovenských vysokých škôl.

V aktuálnom období prevláda v spoločenskej diskusii téma povolebných rokovaní a vytvorenia novej vlády. ŠRVŠ preto politickým predstaviteľom pripomína, aby nezabudli na vlastné predvolebné sľuby v oblasti školstva a aby sa zo vzdelávania stala pre novú vládu priorita.

ŠRVŠ chápe a víta potrebu navrátiť dôveru spoločnosti v inštitúcie štátu, no zároveň dodáva, že bez významnej zmeny v oblasti vzdelávania sa spoločenská obroda na Slovensku neudeje. Kvalitná veda a vzdelávanie sú základom dobre fungujúcej spoločnosti 21. storočia. Iba tak totiž spoločne môžeme presvedčiť mladých ľudí, že na Slovensku sa oplatí zostať študovať, pracovať a žiť. ŠRVŠ ponúka predstaviteľom politických strán pomocnú ruku v oblasti vysokoškolského vzdelávania a apeluje na vznikajúcu vládu, aby nepostupovala metódou o nás bez nás. Privítame, ak naše návrhy na zlepšenie vysokého školstva, ktoré sme predstavili pred voľbami, budú súčasťou vízie novej vlády v oblasti vysokého školstva.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ na zasadnutí prijalo viacero uznesení týkajúcich sa oblastí duševného zdravia, zahraničných študentov, ich ubytovania a povolebného postupu. Študentská rada vysokých škôl, ako reprezentácia všetkých študentovpovažuje za nevyhnutné, aby sa nová vláda zaoberala otázkami sociálnej podpory študentov, skvalitňovaním vzdelávania, vedy, výskumu a s tým spojenou adekvátnou infraštruktúrou.

V Novej Dubnici 8.3.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here