Seminár pre študentských posudzovateľov kvality

0
2320

V dňoch 20-21. júla sa na pôde STU uskutočnil seminár pre budúcich študentských posudzovateľov na tému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a školenie študentských expertov, organizované Študentskou radou vysokých škôl. 

V súvislosti s novým zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa ŠRVŠ rozhodla iniciatívne participovať na formovaní systémov kvality vysokých škôl vychovávaním a sieťovaním študentských expertov na kvalitu. Nový zákon predpokladá významné zapojenie študentov do procesov zabezpečovania kvality a taktiež s nimi ráta ako posudzovatelmi akreditačných procesov. ŠRVŠ preto vytýčila za cieľ sústavne vychovávať študentov ku kultúre kvality, poskytnúť školenia zamerané na zručnosti a schopnosti posúdiť kvalitu, motivovať ich k aktívnemu vnímaniu prostredia a zapájaniu sa do diskusií o potrebách študentov a formovaní kvality univerzít. 

Seminár otvoril predseda Slovenskej akreditačnej agentúry prof. Robert Redhammer. Účastníci školenia absolvovali prednášky zamerané na oboznámenie sa so zákonom o zabezpečovaní kvality a fungovaním Slovenskej akreditačnej agentúry. Prednášky boli vedené členom Slovenskej akreditačnej agentúry a predsedom Študentskej rady vysokých škôl Bálintom Lovászom. 

Účastníci absolvovali tiež množstvo interaktívnych školiacich aktivít. Zamerané boli hlavne na prácu s vnútornými predpismi, spoznávanie procesov vnútorného systému kvality a taktiež na vlastnú hodnotiacu tvorivosť.  Počas semináru sa budúci hodnotitelia tiež snažili prispieť k tvorbe štandardov definovaním kľúčových kritérií kvality z pohľadu. Prešli si etapami študentského života, spracovali rôzne aspekty vzdelávacej činnosti, hodnotili kvalitu infraštruktúry a služieb pre študentov. Cieľom bolo prispieť k diskusii o tom, čo by dokázala nová akreditácia na univerzitách zlepšiť a zatraktívniť ich tak pre študentov. 

Na záver získali účastníci cenné informácie o kvalifikačných rámcoch a uznávaní vzdelávania na Slovensku. ŠRVŠ počas semináru tiež informoval o získanom projekte, ktorý umožní pripraviť desiatky medzinárodných hodnotiteľov zo Slovenska. 

Peter Kováč, podpredseda ŠRVŠ pre zabezpečovanie kvality

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here