Výzva: návrh kandidátov na posty členov Výkonnej rady Akreditačnej agentúry

0
2252

Študentská rada vysokých škôl vyzýva akademickú obec na podávanie kandidátok na posty
členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (“výkonná rada”) na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (“zákon”). Návrh na kandidáta môže podať člen akademickej obce niektorej vysokej školy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here