Vysielanie sa zameriava hlavne na správy z diania na Žilinskej univerzite, internátoch a z podujatí, ktoré sú spájané so študentským životom.

TV í-Téčko