Vzdelávanie zamerané na študenta

0
1920

Práve teraz prebieha seminár o vzdelávaní zameraného na študenta. Bohužiaľ, Slovenské vysoké školy čaká ešte dlhá cesta, aby sa študenti dostali do stredobodu záujmu. Vzdelávanie musí byť zamerané na potreby študenta, a je nevyhnutné, aby školy vnímali oveľa citlivejšie feedback zo strany študentov.

Majú školy fungujúce dotazníkové prieskumy? Počúva manažment školy hlas študentov? Majú študenti možnosť meniť obsah študijného programu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here