K deklarácii sme sa stretli s ministrom školstva. Prekvapil nás

0
1749

Zástupcovia celého spektra školských organizácií, reprezentácií či iniciatív, sa stretli pri podpise deklarácie iniciovanej školským odborovým zväzom. Nemôžeme však povedať, že išlo o odborársky dokument. Všetky spomenuté organizácie boli prizvané k jeho tvorbe, rovnako ako zástupcovia ministerstva školstva.  Samotný text deklarácie sa svojim obsahom delí na časť definujúcu podmienky vysokoškolského prostredia a časť pre regionálne školstvo. V súčasnej atmosfére definovania požiadaviek jednotlivými reprezentáciami, iniciatívami, či samozvanými lídrami, môžeme práve túto deklaráciu považovať za jednotiaci dokument – zhodu naprieč rôznorodými záujmami jednotlivých častí rezortu školstva na Slovensku. V intenciách posledných udalostí môžeme hrdo prehlásiť, že delenie problémov školstva  na „regionálne“ a „vysoké“ máme za sebou. Dohodli sme sa. Dohoda – to je to, čo sme mohli počuť z úst pána ministra ako základný predpoklad na vyriešenie a zlepšenie situácie v školstve.

 

Deň po podpise deklarácie sme dostali pozvanie od pána ministra na oficiálnu návštevu spojenú s následnou tlačovou konferenciou v priestoroch ministerstva školstva. Toto pozvanie sme všetci uvítali a považovali sme ho za akúsi formu akceptácie našich požiadaviek, či dokonca podpory našich aktivít. Opak bol však pravdou. Predchádzajúce apely tipu: spojte sa, sa obratom zmenili na : čo ste si to dovolili?! Akým právom sme si dovolili takto nastaviť naše požiadavky? Akým právom sme o tom ministerstvo vopred neupozornili? (len pre info dodávame, že pán minister bol prizývaný na každé spoločné stretnutie, zúčastnil sa iba jedného, kde počas svojej 15 minútovej prítomnosti naše snahy podporil).

 

Takže čo sme si to vlastne dovolili?

Dovolili sme si znova zopakovať požiadavky z roku 2012 týkajúce sa potreby systémových zmien, zlepšenia financovania, efektívneho odmeňovania a vytvorenia dlhodobej stratégie. Dovolili sme si požadovať zlepšenie doktorandského vzdelávania a transparentnejšie financovanie projektov.

Dovolili sme si DOHODNÚŤ SA! Možno práve tu nastal problém. Že argument: sami nevedia čo chcú, už nemá žiadnu váhu…

 

Školstvo je v predvolebnom boji v top 3 najhorúcejších tém. Považujeme za dôležité zdôrazniť, že oficiálne organizácie a reprezentácie postupovali v čase vyhlasovania štrajkov a protestov, smerom k ministerstvu, maximálne korektne a snažili sa horúcu situáciu koordinovať svojou odbornosťou. Sústredili sa na presadzovanie požiadaviek oficiálnou cestou, na formálnych stretnutiach a diskusiách. Preto považujeme prístup ministerstva za viac než nekorektný a obvinenie, že ak my neprídeme s niečím konkrétnym a reálnym, tak budeme tí zodpovední za to, čo sa stane so školstvom po marci, je toho dôkazom.

Sme korektní, sme zodpovední, sme jednotní – lopta je na druhej strane.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here