Učitelia si zaslúžia našu podporu, nebojme sa poukázať spoločne na potrebnú zmenu!

0
1665

Uplynulé dni nás presvedčili, že mnohým ľuďom školstvo nie je ľahostajné. Vďaka snahe a odvahe učiteľov regionálneho školstva sa školstvo dostalo na titulky novín, a stalo sa témou verejnej diskusie – svoje požiadavky síce zatiaľ nedosiahli, dospeli však k niečomu podstatnejšiemu – o problémoch školstva sa konečne hovorí. Nepodarilo sa to dlhé roky uvedomelým a spoločensky uznávaným  zástupcom vysokoškolského prostredia, nepodarilo sa to rektorom, dekanom, profesorom, reprezentáciám.

Práve tlak, ktorý vytvorili, poskytol príležitosť diskutovať o problémoch školstva, poukázať na dlhodobo absentujúce zmeny, na nevypočutý hlas volajúcich po zmene, a preto vnímame aktivity učiteľov regionálneho školstva smerujúce k poukázaniu na zlý stav školstva pozitívne. Vysoké školstvo pocítilo morálnu zodpovednosť vyjadriť podporu unaveným a vyčerpaným pedagógom, ktorý sa dožadovali len toho, čo im raz už sľúbené bolo. Aj vysoké školy majú svoje problémy – odliv šikovných študentov a kvalitných absolventov, nedostatočne motivujúce prostredie pre začínajúcich vysokoškolských pedagógov, nedostatok financií na kvalitný výskum a vedu a mnoho ďalších. Ako však budeme chcieť vybojovať lepšie podmienky pre vysoké školy, ak sa nedokážeme postaviť za dôslednosť učiteľov?

 

Ako oficiálna reprezentácia študentov vysokého školstva cítime zodpovednosť za študentov vysokoškolákov. Vyjadrujeme podporu všetkým aktivitám, ktoré poukazujú na potrebnú reformu školstva na Slovensku a sledujú tým zmenu, ktorá dospeje ku kvalitnej výučbe a vede aj na vysokých školách, a teda k lepším možnostiam pre našich študentov. Okrem jasnej potreby splnenia požiadaviek regionálneho školstva je teda nevyhnutné poukázať i na potrebné zmeny vo vysokoškolskom prostredí. Považujeme za dôležité, aby energia, ktorá sa v ostatnom období kulminuje v občianskom a už aj akademickom prostredí, nebola vynaložená zbytočne. Z toho dôvodu sme sa v uplynulom období zúčastnili stretnutí odborového zväzu školstva s predstaviteľmi regionálneho školstva a reprezentáciami vysokého školstva. Našou spoločnou snahou je využiť spoločenský tlak, a vytvoriť tak tlak na politickú reprezentáciu, aby jasne deklarovali ešte pred voľbami ich snahu o konkrétne zmeny. Z tohto dôvodu pripravila Študentská rada vysokých škôl svoje požiadavky, ktoré sa bude snažiť presadiť aj do spoločného dokumentu reprezentácií vysokých škôl, a do memoranda odborového zväzu pracovníkov školstva ako aj pri všetkých rokovaniach smerujúcim k zlepšeniu školstva na Slovensku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here