Vyjadrenie predsedníctva ŠRVŠ k dnešnému štrajku učiteľov

0
1676

Študentská rada vysokých škôl ako zastupiteľský orgán študentov VŠ vníma problémy školstva na Slovensku a preto víta každú iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšenie súčasného stavu školstva na všetkých jeho úrovniach.

Iniciatíva niektorých učiteľov z regionálneho školstva, ktorej volanie po lepšom školstve vyvrcholí dnešným štrajkom, značne polarizuje nielen politické spektrum na „koalíciu“ a „opozíciu“, ale aj celú spoločnosť. Je zjavné, že čas iniciatívy týchto protestných aktivít bol vedome zvolený tesne pred voľbami, avšak znamená to automaticky, že je politickým nástrojom?

Predseda vlády, predseda parlamentu aj v otázke presadzovania školských priorít najpovolanejší – minister školstva, sa rozhodli zaujať defenzívne stanovisko, kde vecné otázky odrážajú politickými koreláciami. Akékoľvek snahy o politizáciu tejto, pre našu krajinu tak kľúčovej témy vnímame negatívne. Obzvlášť v tak dôležitej oblasti spoločenských vzťahov, akou vzdelávanie nepochybne je, by sa mala celá diskusia viesť len vo vecnej rovine.

Situáciu slovenského školstva netreba bližšie predstavovať, je ale dôležité v prípade tak závažného nástroja, akým štrajk nepochybne je, koncentrovať svoje úsilie na objektívnu a vecnú analýzu a otvorenú diskusiu s cieľom hľadania reálnych riešení.

Problémy školstva sa týkajú nás všetkých, nezatvárajme preto pred nimi oči a žiadajme spoločne zmenu k lepšiemu, avšak zmenu systémovú a odborne pripravenú.

Len takto môžeme spoločne naštartovať potrebné reformy, ktoré by iste prispeli ku kvalitnej uvedomelej a vyspelej spoločnosti v budúcnosti, na ktorú pripravujeme nasledujúce generácie

Veríme, že súčasné dianie dosiahne jeho skutočný cieľ, a to naštartovanie systémových zmien v školstve a prehodnotenie vládnych priorít.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here