Pôžičkový fond, rektorská konferencia, novela zákona o VŠ a kniha rekordov na zasadnutí ŠRVŠ

0
2108

Zvolen – Novým zástupcom Študentskej rady vysokých škôl vo Fonde na podporu vzdelávania (FNPV) bude Mária Barteková z Univerzity Komenského v Bratislave. Hlasovaním o tom rozhodli delegáti valného zhromaždenia ŠRVŠ vo Zvolene.

Vo FNVP majú študenti dovedna dvoch zástupcov. Delegáti zároveň vyjadrili podporu fondu v snahe získať dostatok prostriedkov na študentské pôžičky a podporili snahu vedenia fondu pracovať v budúcnosti transparentne a s prihliadnutím na potreby študentov. „Vzhľadom k tomu, že pôžičky ako študenti využívame, budeme vedieť fondu pomôcť v nastavení pôžičiek, aj preto je dôležité zastúpenie ŠRVŠ vo fonde,“ uviedla Barteková. Výber zástupkyne ŠRVŠ prebehol po tom, ako riaditeľ FNPV PhDr. Pavol Kučmáš ubezpečil študentov, že počas jeho funkčného obdobia sa podobné excesy, ako v minulosti a netransparentné zákazky a odmeňovania členov rady fondu nebudú opakovať, a zostane tak viacej peňazí pre študentov.

V snahe skvalitniť slovenské vysoké školstvo bude Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) užšie spolupracovať so Slovenskou rektorskou konferenciou (SRK). Dohodli sa na tom delegáti valného zhromaždenia a prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil CSc., ktorý bol hosťom zvolenského zasadnutia študentov.
Valné zhromaždenie navštívil aj člen Akreditačnej komisie prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., ktorý zdôraznil, že reprezentácia študentov a AK ako poradný orgán vlády sa vedia spojiť v záujme kvalitného vzdelávania.
O pripravovaných dokumentoch v oblasti vysokého školstva v prebiehajúcom volebnom období informoval študentov poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR Prof. Ing. Peter Plavčan CSc.

Predsedníčka ŠRVŠ Mgr. Jana Šmelková vyjadrila počas rokovania nespokojnosť študentov s faktom, že ani jedna z pripomienok ŠRVŠ k Metodike rozpisu dotácii zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám nebola zapracovaná. Informovala tiež o tom, že ŠRVŠ bola prizvaná k tvorbe nových ktitérií pre posudzovanie kvality, na účely tvorby nasledujúcej metodiky.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here